Alex Chadwick, známý americký reportér, se při své návštěvě Vrindávanu v roce 2005 vyptával Bhakti Nandana Svámího Mahárádže…

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Jsme ve Vrindávanu, svaté vradžské zemi, kterou místní oddaní považují za zemi transcendentální lásky Božského Páru, Rádhy a Krišny, kteří jsou ztělesněním věčné pravdy, vědomí, krásy a extáze. Tento zvláštní kousek země, zvaný Vrindávan, se nachází v severoindickém státě Uttar Pradéš, asi 85 km jižně od Dillí. Z různých částí Indie sem přichází na pouť spousta oddaných a dalších zbožných věřících různých kultur a tradic, neboť je přitahuje vnitřní duchovní sláva Vrindávanu, jeho krása a moc. Někdy se tu usadí a žijí vedle místních lidí, zakládají āś ramy, chrámy a svatyně, aby mohli svoji duchovní praxi dělat organizovaněji, a tak mění tuto zemi na město chrámů.

Vrindávan znamená „Svatá země plná hájů rostlinek tulasí“. „Vrindá“ je rostlinka tulasí, rostlinka příznivosti. „Van“ znamená háj nebo les. Dohromady tedy „Vrindávan“ znamená země plná hájů rostlinek tulasí, rostlinek příznivosti.

Alex Chadwick: Tulasí jsou stromy, keře anebo malé rostliny?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Jsou to menší rostliny. Jemný magnetický vliv a léčivé vlastnosti tulasí uznává i moderní medicína, Ájurvéda a také dávní indičtí světci. Tulasí vyzařuje do svého okolí přirozenou příznivost a požehnání. Oddaní ve skutečnosti věří, že tulasí je bohyně z transcendentální úrovně, která se v podobě posvátné rostlinky objevila na Zemi.

Alex Chadwick: Bohyně v podobě rostlinky?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Ano, tomu oddaní věří. Vrindávan, který vidíme dnes, je suchý a prašný – je úplně jiný než nádherný Vrindávan z minulosti. Dříve vypadal Vrindávan prostě úžasně, bylo v něm tolik přírodní krásy! Tato země byla plná nádherných vonných květů, stromů a ptáků.

Alex Chadwick: Když jdu po Vrindávanu teď, ještě pořád mohu vidět nějaké krásné budovy, ale na ulicích je plno odpadků a ani řeka nevypadá příliš čistě.

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: To je pravda a je nám to líto. Místní lidé a oddaní již brzy dají dohromady výbor, který bude čistit jak řeku Jamunu, tak ostatní části Vrindávanu. Jen se čeká, až se tento projekt rozběhne. Nejsme pesimisté, ale optimisté, kteří věří, že svatá země Vrindávanu bude znovu opět velmi čistá a krásná.

Alex Chadwick: Člověku zvenčí, pro kterého je vaše víra nová, se může zdát, že uctíváte velké množství Bohů. Kde se mezi nimi nachází Krišna?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Krišna je považován za nejvyšší božskou Osobnost, ztělesnění věčné pravdy, krásy a blaženosti. Další polobozi jsou velkými oddanými tohoto Nejvyššího a krásného Pána Krišny. Jinými slovy, jsou inkarnacemi Nejvyššího, Absolutního a Krásného – Krišny. Měl bych také zmínit Krišnův protějšek, naši nejvyšší Bohyni Šrímatí Rádhárání, zkráceně Rádhu. Ona je také považovaná za vtělení a zosobnění duchovní blaženosti a naplnění. Místní obyvatelé jsou Rádě, této Bohyni jejich srdcí, velmi oddáni a velice Ji milují. Můžeš si všimnout, že když se tu lidé oslovují, tak říkají „Rádhé Rádhé“. To je druh duchovního oslovení – „Rádhé“.

Alex Chadwick: Po celém světě je spousta náboženství. Nikdy a nikde jsem ale nepotkal věřící, kteří by tolik mluvili o blaženosti a štěstí. Proč tomu tak je?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Každý přirozeně ve svém životě hledá blaženost a štěstí a lidé z celého světa přijíždějí hledat božskou blaženost a štěstí právě sem. Tato posvátná země Vradža a zejména duchovní centrum Vrindávan jim něco dává a inspiruje je, aby získali nějaké duchovní štěstí. Lidé sem přicházejí s nejrůznějšími úmysly. Někdo sem putuje, aby si zahojil své zdravotní nebo emocionální potíže, a někdo zase touží po bohatství a hmotné prosperitě. Někteří ale nechtějí nic jiného než duchovní rozvoj, život duchovní blaženosti. Atmosféra této svaté země je naplněna vnitřním duchovním vědomím plným oddané lásky k Rádě a Krišnovi. Lidé ji mohou vnímat, mohou se cítit požehnaně a šťastně. Věří, že přišli do posvátné země – země Božského Páru, který ztělesňuje blaženost a krásu – a že zde nalezli útočiště.

Alex Chadwick: Je to nebe?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Svojí vnitřní povahou je Vrindávan za nebe považován. Jakmile se nám ale podaří všude obnovit jeho minulou nádheru, pak to bude nebe i navenek. Chtěl bych zmínit ještě další bod, díky kterému se zde lidé cítí blaženě. Všude jsou tu sādhuové – indičtí světci, kteří tu praktikují posvátné činnosti. Díky nim mohou lidé dosáhnout ve svém srdci jistého klidu a blaženosti. To, co není možné realizovat navenek, běžným způsobem, je potřeba realizovat skrze určitý proces. Pak člověk pocítí vyšší duchovní štěstí či blaženost.

Alex Chadwick: Aby člověk mohl tuto blaženost zažít, potřebuje k tomu tyto sādhuy a učitele?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Ano, ano.

Alex Chadwick: A ty jsi učitel?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Svým způsobem ano.

Alex Chadwick: Dnes je výročí úmrtí tvého gurua, tvého učitele. Považuješ ho za mrtvého?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Ne. I když navenek to může vypadat, že zemřel, my se na gurua díváme duchovním pohledem, takže pro nás jen odešel, nezemřel. To znamená, že nadále zůstává pevně umístěný ve své duchovní existenci a jeho odchod z tohoto světa pro něj nebyl nijak důležitý. On už dosáhl svého cíle, takže poté, co opustil toto tělo, přijal jiné, božské tělo – božskou duchovní identitu.

Alex Chadwick: Vrátí se někdy zpět na zem v lidském těle?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Je to možné. Dokonce je možné, aby přišel ve vyšší podobě, než je lidská – v podobě poloboha anebo ve věčné podobě oddaného z duchovní úrovně. Proto jeho odchod nenazýváme smrtí, protože je stále naživu, jen v jiné podobě.

Alex Chadwick: Truchlíš kvůli jeho odchodu?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Ne. Někdy cítím bolest odloučení kvůli tomu, že ho nemohu vnímat svými smysly. Když byl přítomný na této úrovni, mohl jsem ho přímo vidět a slyšet jeho hlas. Mohl jsem cítit jeho dotek, a protože to už není možné, mám pocit odloučení. Ale netruchlím. Truchlení je opačnou náladou, než je duchovno. Je lepší vyjádřit radost. Radost nad tím, že odešel do duchovního světa a v duchovním nebi se znovu setkal s Božským Párem a zapojil se do Jejich věčných zábav. Proto oslavujeme – taková je naše nálada.

Alex Chadwick: Co se stane, když se znovu spojíš s Bohem?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Naše tradice vědomí Krišny praví, že když se oddaný znovu spojí s božskou Osobností, dostane se mu nekonečného zážitku extáze ze služby Bohu – ze skutečné oddané služby. Jinými slovy získá neomezený vstup do věčných blažených zábav Božského Páru – Rádhy a Krišny – a jeho život bude takto pokračovat velkolepým způsobem.

Alex Chadwick: Chtěl jsem se tě zeptat na cyklus života…

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Na život po životě?

Alex Chadwick: Ano, život po životě. Po životě je další život, že ano?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Ano, samozřejmě. Podle védského poznání a také podle zdravého duchovního rozumu věřící lidé chápou, že po tomto životě musí být další život.

Alex Chadwick: A proč?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Následuje to princip příčiny a následku. Chápeme, že nic v tomto vesmíru se neděje náhodně. Naopak všechno, co se odehrává v tomto světě, následuje systém. Dle tohoto systému jsme existovali dříve, existujeme teď a budeme existovat i v budoucnu. Je to cyklický systém – spousta věcí v tomto světě probíhá v cyklech. To chápe dokonce i moderní věda. Každý den vidíme, jak vychází a zapadá slunce a jak se otáčejí ručičky hodin. Hodiny máme i v našem těle. Takto funguje celý vesmír – vždy se řídí podle nějakého systému, ať už mu rozumíme nebo ne. Dokonce i nehody se odehrávají v rámci nějakého systému, ale protože příčina je nám neznámá, považujeme to za nehodu. Pokud ale tuto příčinu v pozadí odhalíme, zjistíme, že nehoda se stala následkem nějaké chyby. Na tomto příkladu ukazuji, že i náš život následuje „koloběh života“, kterému se filosoficky říká „životní cesta“. Někteří spiritualisté tvrdí, že nás současný život je jen jedním z bodů na nekonečné přímce věčného života.

Alex Chadwick: Co se stane s člověkem, který zde na Zemi zemře?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Krišna nám říká, že jsme duchovní duše, a ne toto tělo. Proto ve skutečnosti nikdy neumíráme. Individuální duchovní duše nikdy neumírá, protože je věčná, nezničitelná a existuje i po zániku tohoto těla. Takže poté, co opustíme současné tělo, se prostě dostaneme do dalšího těla dle naší karmy – plodů našich předešlých činností.

Alex Chadwick: Ta rozhoduje, jaké tělo člověk dostane?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Přesně tak, přesně tak. Nedokážeme říct, jak se to stane. Nikdo nedokáže předpovědět, jaký příští život duchovní duše přijme. To dokáže jen Bůh a realizované duše.

Alex Chadwick: Co myslíš, že se stane poté, až zemřeš v tomto těle?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Doufám a mám v sobě velkou, velkou životní naději, že také vstoupím do věčných zábav Božského Páru, Rádhy a Krišny, a zaměstnám se v Jejich nanejvýše extatické oddané službě. Nyní netuším, co přesně se se mnou stane, až opustím toto tělo, a kam se dostanu. Nechávám to na sladké vůli nejvyššího Páru a na tom, jak to zařídí moji ochránci – čistí oddaní Pána.

Alex Chadwick: Takže doufáš, že se znovu setkáš s Božskou Osobností…

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Jistě, to je můj cíl, moje vysoká duchovní ambice. My, duchovní lidé, jsme ve skutečnosti velmi ambiciózní.

Alex Chadwick: Duchovní lidé jsou ambiciózní?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Ano, ale v jiném, duchovním slova smyslu, ne v tom hmotném. My chceme dosáhnout nejvyšší pravdy, nejvyššího bohatství, nejvyššího životního pokladu. A tím je dosažení nejvyššího nádherného Boha, Božského Páru – Boha a Bohyně.

Alex Chadwick: Myslíš na to každý den?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Ano, můj život je tím protknutý.

Alex Chadwick: Takže jako dobrý Krišnův následovník žiješ tento život pro ten příští?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Ano, to je to, po čem život za životem, zrození za zrozením toužíme.

Alex Chadwick: Říkáš, že ve vaší filozofii je příští život důležitější než ten současný?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Netvrdíme, že příští život je důležitější než ten současný. Ale říkáme, že cokoliv co máme, bychom měli použít nejlepším možným způsobem, s nejlepší motivací a pro ten největší zisk. A tím je dosažení nejvyšší, nádherné a věčně blažené Pravdy. S tím přijde veškeré naplnění. Takže, přirozeně, toto je cíl našeho současného, příštího i přespříštího života, život za životem. Víš, v duchovním životě je každý plný svobody. Všechno je přijímáno na základě svobodné vůle, protože všechno je vykonáváno s láskou, díky spontánní přitažlivosti v srdci. Není tam žádné donucování. Jakmile ale člověk začne praktikovat duchovní život, musí následovat jistou disciplínu, systém.

Alex Chadwick: Systém svobody je také systémem velké zodpovědnosti, protože člověk pak může být posuzován…

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Je to tak.

Alex Chadwick: Člověk pak bude žít dle své karmy?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Přesně tak. Člověk musí převzít zodpovědnost za to, aby využil svoji svobodu, jak nejlépe to jde, a nikdy ji nezneužil. Bůh nám dal inteligenci, abychom rozlišovali mezi tím, co je pro nás dobré a špatné. Když člověk udělá nechtěnou chybu, je mu většinou odpuštěno.

Alex Chadwick: Asi bych se měl hodně vyzpovídat, protože jsem udělal spoustu chyb.

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Nejen ty, ale my všichni. Pán Krišna nám dal velmi cenné pokyny: ten, kdo se ve svém životě skutečně snaží činit dobro, nebude nikdy ochuzený, nikdy nebude podvedený a nikdy nebude neúspěšný. Určitě dosáhne úspěchu. Pokud jsme upřímní sami k sobě a našemu svědomí a chceme skutečné dobro pro nás samotné, pak nevyhnutelně dosáhneme tohoto cíle v podobě nejvyššího dobra, nejvyššího životního cíle. Naše snaha nikdy nepřijde vniveč. Našeho cíle dosáhneme, ať už dnes, zítra či pozítří. Není to jen víra, je to pravda. Je to pravda.

Alex Chadwick: A pokud ne zítra nebo pozítří, tak v příštím životě.

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Ano. Říkám to metaforicky, poetickým způsobem. Zítra nebo pozítří může znamenat v tomto, příštím nebo přespříštím životě. Upřímné úsilí ale nikdy nebude marné.

Alex Chadwick: Když se znovu narodíš v příštím životě, tak začneš od znova?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: To je různé. Nějaká část je v příštím životě nová, ale jiné části nový život převezme z toho předchozího. Dle systému příčiny a následku je něco nového, nově vytvořeného následkem něčeho minulého a tento nový následek se stane příčinou budoucího následku. Dnešní dítě je budoucí otec nebo matka. Tak funguje tento systém. Duchovní duše je nesmrtelná, stejně jako energie. Můžeme to snadno pochopit na příkladu elektrické energie. Ta je nesmrtelná neboli nezničitelná. Zde na této úrovni můžeme vidět transformaci této síly do podoby tepla, světla, zvuku atd. Podobně i duchovní duše mění svá těla z jednoho do druhého, ale skutečná identita živé bytosti se nachází uvnitř těchto těl – je to ta energie, která celé tělo uvádí do chodu. Této energii se říká duchovní duše neboli vědomí. Každý tuto duchovní duši má. Ve skutečnosti každý se nazývá duchovní duší, což je jednotka síly, síly života, která není nikdy zničena. V Bhagavad-gítě je řečeno, že je to jako převlékání šatů – duchovní duše vysvléká jedno tělo a obléká druhé, z jednoho životního stylu přechází do druhého. Naše životní síla není nikdy zničená, zůstává tedy nadále i po smrti těla. Naše duchovní duše je nesmrtelná. Po smrti existují různé druhy životů – lidský, téměř polobožský, či polobožský na jedné straně, a na druhé straně zvířecí, ptačí, hmyzí, červí atd. Osoba, neboli individuální duše, se rodí jako ta která živá bytost podle zákonu karmy neboli svých předešlých činností, dle toho, jak si zaslouží.

Alex Chadwick: Takže se můžeme stát ptákem, zvířetem nebo červem?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Můžeme, pokud si to zaslou­žíme – záleží na našich předešlých činnostech. Někdy lze také určitým způsobem předpovědět příští život dle védské astrologie a činností, které člověk v tomto životě vykonává. Ale obecně není možné udělat přesnou předpověď, protože tu může udělat jen Nejvyšší Pán, vševědoucí realita, a realizovaní oddaní. Když se zaměstnáme v duchovní praxi neboli v oddaných činnostech, můžeme také přímo získat osvobození a být požehnaní vstupem do sídla Rádhy a Krišny, které se nazývá „nejvyšší nebe“.

Alex Chadwick: Jak interpretuješ slovo nebe? Lidé říkají, že Vrindávan je nebe.

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Nebe v zásadě znamená transcendentální sídlo všech duchovních blažených činností. Jinými slovy, nebe je nejvyšší dokonalá úroveň života, na které dosáhneme veškerého naplnění – vztahu k nejvyšší Bytosti, kterou nazýváme Nejvyšší Pán.

Alex Chadwick: Takže Vrindávan to není.

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Vrindávan je pozemským projevením toho, co jsem popsal. Tento Vrindávan, který můžeme vidět, je pozemským projevením. Není to ale plné projevení, úplná koncepce nebe. Nebe je úrovní veškerého životního naplnění, veškerého extatického životního naplnění.

Alex Chadwick: Můžeš nebe nějak popsat?

Bhakti Nandan Svámí Mahárádž: Nebe je tam, kde je každé slovo písní, každý krok je tancem, kde vzduch je naplněn vůní květů a v řekách vždy plyne nektarová voda. Každý vzájemný pohled vyjadřuje lásku a náklonnost. Země je tou nejúrodnější půdou, je také plná drahokamů a všude je plno radostného zpěvu ptáků a dovádění zvířat, kde každý žije svůj extatický život ve vztahu k Bohu a Bohyni – Krišnovi a Rádhice. Takové je nejvyšší nebe, Jinými slovy, Gólóka Vrindávana, sídlo Rádhy a Krišny.