Kromě 4 usměrňujících zásad, které jsou popsány ve svatých písmech, existují také 2 další povinné zásady – vyvarování se kaitava (sklon k podvádění a pokrytectví) a mansarata (zlá závist). Tyto dvě věci musíme v našich životech důrazně odmítnout. Poklesnutí některých oddaných způsobený těmito dvěma – podváděním, pokrytectvím a závistí je považováno za horší typ poklesnutí, než pád způsobený nějakými normálními sexuálními záležitostmi. Oddaní by to měli pochopit a uvědomit si to. Špinavá politická mentalita, povaha se sklony k podvádění a politikaření a zlá závist (nemluvím o pozitivním typu konstruktivní závisti) jsou velkým nepřítelem života oddaných, jak je jasně popsáno v jednom z jeho úvodních veršů ve Šrímad Bhágavatamu:

dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ
vedyaṁ vāstavam atra vastu śivadaṁ tāpa-trayonmūlanam

Bhagavata dharma je určena pouze těm dobrým srdcím, vznešeným lidem, kteříé jsou zcela osvobozeni od všech sklonů k podvádění a zlé závisti. Dharma znamená bhagavata dharma a kaitava znamená podvodné činnosti, podvodná mentalita. Projjhita znamená „nenávistně odmítnut“, nebo „nenávistně odhozen“. Projjhitam znamená prakṛṣța rūpeņa ujjhitam – velmi silně odhozen, odmítnut. To platí i pro zlou závist. Takže podvádění, klam a zlá závist byly nenávistně odmítnuty v životech těch, kteří praktikují tuto Bhagavata dharmu – čisté vědomí Krišny.

Chci říct, že všechny druhy podvádění, pokryteckých činností a zlé závisti byly zcela zakázány. Pokud to některý oddaný nemůže následovat, porušuje také usměrňující zásadu. Sklony k politickému pletichaření, podvádění a zlá závist velmi škodí pokroku v duchovním životě. Chtěl jsem upozornit oddané na skutečnost, že kromě 4 regulativních zásad nejezení maso, vyhývání se nedovolenému sexu, hazardu a omamným látkám, je třeba přidat ještě dva další – žádné podvádění nebo pokrytectví a žádná zlá závist. Poslední dva mohou způsobit mnohem větší pád v životě než pád způsobený nějakými normálními sexuálními záležitostmi.