Co je šaranagati a jak je spojeno s naším duchovním životem? Jaký je rozdíl mezi láskou, kterou známe z tohoto světa a láskou v šaranagati? Jaká je role pokory v šaranagati? Proč je proced odmítání a odstraňování tak důležitý? Jaký životní styl je příznivý pro rozvoj vědomí Krišny? Jak moc je důležitá trpělivost? Jak se vyhnout špatné společnosti, i když uprostřed ní žijeme a pracujeme? Přednáška z Harikathá ášramu, Berlín, 29.8.2023.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/12FTSAx7TrFHgUG4ghR4Wxa7G97v_3Adn/view?usp=drive_link