Jak matka Jašódá ukládá malého Krišnu ke spánku a jak Ho budí? Jaké jsou jejich vzájemné výměny? Proč Gópál tak rád utíká před Svojí matkou? Jak začala Damobandhana lílá? Jaké verše oslavují Krišnovy dětské zábavy? Existují nějaké zábavy mezi Bála Gópálem a Nandou Maharádžem? Přednáška z Puly, 25.8.2023.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1dlq_8_ahXxOHl0qj7XB5GLiyVhQ5rdFt/view?usp=drive_link