Jaký je význam druhé části písně Gurudev Kripa Bindu Diya? Proč je úcta ke Šrí guruovi a vaišnavům důležitá pro to, abychom se vyhnuli přestupkům vůči svatému jménu? Jak může být síla lásky mocnější, než fyzická síla? V některých modlitbách je řečeno, že pokud člověk nezíská milost gurua, bude trpět. Platí to i pro neoddané? Jak může člověk zjistit, že získal guruovu milost? Přednáška z Puly, 24.8.2023

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1mBtKF0I8gxuo8l_2S_zRx0OtJeNcKpb0/view?usp=drive_link