Jak funguje Krišnova bezpříčinná milost? Opravdu to znamená, že nemá vůbec žádnou příčinu? Proč Krišna lásku k Němu prostě nevloží do našich srdcí? Jakou roli hraje svobodná vůle? Jak přitáhnout Krišnovu bezpříčinnou milost a soucit? Může ji získat kdokoliv? Přednáška z Puly, 24.8.2023

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1GXGYYkDytIJQQSTyw2vhmPzk3tOkxTZu/view?usp=drive_link