Oslavuje píseň Gurudev Kripa Bindu Diya dikš nebo šikšá gurua či akhanda guru tattvu? Jaký typ pokory propagoval Šrímán Maháprabhu? Měli bychom být pokornější než stéblo trávy vůči komukoliv? Jak žádat o božské milosrdenství? Co je špatného na touze po světském jménu a slávě? Měli bychom jednat se všemi stejně? Jaká je jedna z nejdůležitějších kvalifikací madhyama adhikárí oddaného? Jak být uctivý k ignorantovi? Přednáška z Puly, 22.8.2023.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/13hx-v34d2UpCBXS5OiRVw8FfPZkOnOXc/view?usp=drive_link