Jak se oddaní dívají na deštivé počasí? Jak mahábhágavatové vnímají Krišnovu přítomnost všude kolem sebe? Jaké jsou Maharádžovy vzpomínky na setkání Šríly Bhakti Dayity Mádhavy Gósvámího Maharádže a Šríly Šrídhara Maharádže? A Jaké to je, být pokárán čistým oddaným? Je odpočinek také služba Krišnovi? Přednáška z Londýna, 5.8.2023.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1JeNVFvRXkQUPgKyFo8Ui8EYlHXeH42QF/view?usp=drive_link