Jaké byly Maharádžovy zážitky a realizace, když viděl svého duchovního učitele, Šrílu Šrídhara Maharádže, pohromadě s jeho drahým duchovním bratrem, Šrílou Bhaktivédántou Svámím Prabhupádou? Jakou rasu Šríla Šrídhar Maharádž vycítil z básně sepsané Svámím Prabhupádou? Existují dva druhy skahja rasy? Jaké hluboké významy známých veršů z Bhagavad gíty Šríla Šrídhar Maharádž vyjevil? Přednáška z Londýna, 29.7.2023.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/17kMlBDVa_D7DQ0ffgw9KhAQnhe7mNSJ6/view?usp=drive_link