Jsou realizace Brahmanu, Paramátmy a Bhagavána oddělené cesty? Jak prakticky vyvinout látku ke Krišnovi? Jaké je spojení mezi viddhi márga sádhanou a rága márga sádhanou? Proč se na cestě duchovního života objevují překážky? Získal Šjámananda Prabhu zcela novou svarúpu, když mu Šrímatí Rádhárání požehnala?  Je možné pochopit absolutní reality relativní, omezenou inteligencí? Přednáška z Bostonu, 5.4.2023.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1VF6Uje0O9YQSbWiA4jpY32aQSePvxQtE/view?usp=share_link