Jaká důležitá místa, spojená s velkými Vaišnavy, se nacházejí v oblasti Gaura Mandaly? Přoč jezdíval Krišnadás Babádží Maharádž často do Hápánji a jak tam trávil svůj čas? Co dělat, když oddaní ztratí víru kvůli tomu, že někdo zneužil moc a pozici? Proč se tyto věci v duchovním životě dějí? Přednáška z Hápanji, 17.3.2023

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1jnkZ88PCcgze2GKxj2ESNLHIOs_il8C-/view?usp=share_link