Proč pojmenoval Šríla Bhaktivinód Thákur svůj bhadžan kutir Surabhi Kunja? Která z jeho písní popisuje slávu tohoto místa? Proč je prnášení svatých jmen tak důležité a měli bychom klást důraz spíše na kvantitu nebo na kvalitu? Je nesoustředění u džapy vždy špatné? Soustředí se vždy čistí oddaní na pronášení svatých jmen? Je vždy zapotřebí následovat pravidla anebo můžeme být občas spontánní? Přednáška ze Surabhi Kundžu, Gódrum, 12.2.2023.

Audio online:

 

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/17kCW7daKmr1uQRhba_t8fbpRGfSegS4b/view?usp=share_link