Jsou si učení Ježíše Krista a Pána Čaitanji v něčem podobné? Co říkala o Ježíši Kristovi naše Guruvarga – Šríla Bhaktivédánta Swámí Prabhupád, Šríla Prabhupád Saraswatí Thákur a Šríla Bhaktivinód Thákur? Co znamenají některé z Ježíšových výroků dle vaišnavské filosofie? Jsou mádhurja rasa a další rasy přítomné v Ježíšově učení? Přednáška ze Šrí Gópínáth Gaudíja Mathu z Majápuru, 26.12.2022.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1xtfJ9o_brB4nUVfEWx0Jcx12ppKBkIiK/view?usp=share_link