Je možné vždy rozpoznat, že jsme obdrželi milost? Mělo by být místo zjevení a odchodu čistého oddaného považováno za posvátné? Co napsal Šríla Šrídhar Maharádž Šrílovi Bhaktivédántovi Svámímu Prabhupádovi, který se obával, že opustí tělo v západních zemích? Jak probíhalo druhé setkání ezi Šrílou Šrídharem Maharádžem a Sarasvatím Thákurem Prabhupádou? Co na něm Šríla Prabhupád oceňoval? Přednáška z Hápánji, 19.10.2022.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1_QsrO902XbhLA9Pi3g_PO6CiS8wSxj2j/view?usp=share_link