Kde se Šríla Šrídhar Maharádž narodil a kde prožil své dětství a mládí? Kdo v Hápaníji instaloval Božstva a jak se toto místo stalo chrámem? Jaká byla poslední návštěva Šríly Šrídhara Maharádže v Hápaníji? Je příznivější navštívit místo zábav Nejvyššího Pána anebo Jeho oddaných a proč? Jak vypadal dům Šríly Šrídhara Maharádže a jsou po něm nějaké pozůstatky? Jakou technikou byl postavený? Přednáška z Hápaníji, 18.10.2022.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1mGl5VdMd7qlrgaHTV6oA6gX_CTMJms7a/view?usp=share_link