Proč chtěl Šríla Bhakti Pramód Purí Góswámí Maharádž mít chrám na čakra Tírtě v Purí? Jak vypadala setkání mezi ním a Šrílou Šrídhar Dévem Gósvámím a jaký byl jejich vzájemný vztah? Co znamenalo Purí Maharádžovo brahmačarínské jméno – Pranavánanda? Jaké služby pro Šrílu Bhaktisidhántu Sarasvatího Thákura Prabhupádu vykonával a co dělal poté, co jeho Guru Maharádž opustil tělo? Jaká byla jeho specializace? Přednáška ze Šrí Gópínáth Gaudíja Mathu, Purí, 13.10.2022.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1ilZrsrOjzLjfujhzGPd68p0wHYVYLLcF/view?usp=share_link