Jak můžeme rozhodovat, co je pro život ve vědomí Krišny nepříznivé – vždyť přeci skrze nepříznivé situace můžeme získat příznivá a užitečná poučení? Může se to, zdali je něco příznivé či nepříznivé, lišit podle místa, času, situace a kvalifikace toho určitého člověka? Kathá z Sri Chaitanya Saraswata Sridhar Mandiru, Nabadwip, 24.11.2021.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1hEXXdoDB8-Li7nQi3eegSbNYO9x5AHOc/view?usp=sharing