Jak může být Paramátma jedna a zároveň individuálně doprovázet každou duši? Proč to Krišna prostě nezařídí tak, aby ho duše milovala? Může mít kámen nebo hora duši? Může se něco hmotného stát duchovním a naopak? Pochází život z hmoty nebo hmota ze života? Jak zklidnit mysl při džapě? Jak vyvinout sebelásku a má vůbec sebeláska místo v procesu rozvíjení vědomí Krišny? Proč občas ztratíme chuť do oddané služby? Přednáška z Nimaihusetu, Gothenburg, 21.8.2018.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1R1t30NbAi0rFI7C-VLiwsLqdsAlsZhWY/view?usp=sharing