Jak trávili Šrila Šrídhar Maharádž a Šrila Prabhupáda jejich společný čas? Jak dávat lásku ostatním? Co udělat, když jsme se dopustili velké chyby? Jak odpustit sami sobě? Půjdou nakonec všechny duše ke Krišnovi? Jak funguje hromadná a individuální karma? Jak pohlížet na nespravedlnosti v tomto světě? Přednáška z Francie, 2017.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1ZEZPExf5otl-oPqVFzFjnvqUbll9j93X/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing