Jaká nálada a rozpoložení by měly panovat mezi oddanými při přípravách na krásné velké festivaly? Přednáška ze Sri Sri Radha Govinda Gaudiya Mathu, vídeň, 4.9. 2015.

Audio k poslechu online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/106bfeVnaU3HCdmWjCHSxee0oFzaxgwa5/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing

PŘEPIS:

Zítra bude Šrí Krišna Džanmáštamí. Všichni víme, že Džanmáštamí je známo jako nepříznivější den v našich životech, protože Šrí Krišna, nejvyšší Osobnost Božství, zosobnění veškeré pravdy, síly, krásy, blaženosti a extatické lásky, se zjevil na tomto světě a celý ho obdařil svým požehnáním. K milovanému Pánu Krišnovi cítíme lásku a vděk za to, že se mezi námi na této planetě před více než 5000 lety zjevil. Dnešek je dnem příprav na oslavu zítřejšího festivalu Šrí Krišna Džanmáštamí. Takovému dni říkáme adhivāsam – den příprav. Když se chystáme oslavovat nějakou důležitou životní událost, musíme se na ni připravit. Je to přirozené, takové zvyky existují i v naší běžné společnosti. Před velkou svatbou, národním svátkem či jakoukoliv jinou velkou událostí jsou vždy zapotřebí přípravy. Dnešek je právě takovým dnem – připravujeme se na zítřek, který je tím největším a nejpříznivějším dnem. Je to den zjevení našeho božského Pána, Šrí Krišny.

Vysvětlím to jednoduše. Jakou bychom měli mít náladu? Je to podobné, jako když máme velký hlad a v mysli se připravujeme na to, jaké vynikající jídlo si dáme. Když si to představujeme, vyvstávají nám v mysli obrazy různých vynikajících jídel a v puse se nám automaticky začnou sbíhat sliny a enzymy se připravují k akci. Máme na to jídlo čím dál tím větší chuť. Když se k němu pak přiblížíme, tak se nedokážeme udržet a jsme schopni myslet jen na to, kdy už ho budeme moci sníst. Takto vypadá živoucí příprava.

Dnešek je dnem, kdy se připravujeme na to, že v našich životech ochutnáme Krišnův božský nektar. Uvedl jsem příklad vychutnávání si jídla, které spadá do kategorie smyslového požitku. Povaha vychutnávání si Krišnova nektaru je ale přesně opačná. Nemyslíme na to, jak si my sami užijeme, ale myslíme na to, jak si náš milovaný Pán užije nás. Čím víc si nás užije, tím více blaženého nektaru získáme. Takový je správný způsob. V tomto světě se stáváme vládci a poživateli a chceme si všeho užívat. Povaha požitku ve světě vědomí Krišny je přesně opačná. Je to požitek skrze láskyplné odevzdání. Čím víc se člověk odevzdá, aby si mohl vychutnat Krišnův nektar, tím víc ho může získat. Pokud se ale někdo cítí jako vládce a poživatel, pak se to nestane.

Ve svatých písmech, ve světě duchovnosti, ve světě oddaných oslav můžeme vidět, jak se oddaní na festivaly připravují, s jakou náladou. Mohl jsem to vidět, když můj Guru Maharádž, Šríla Šrídhar Dév Gósvámí Maharádž, odjížděl na Hari-kathā programy a tak býval delší dobu nepřítomný. My jsme pak nedočkavě očekávali jeho návrat. Byli jsme velmi dychtiví. Den předtím, než měl přijet, naše těšení neustále stoupalo. Dychtivě jsme čekali na chvíli, kdy se Guru Maharádž vrátí. Den před jeho příjezdem jsme se s láskyplnou dychtivostí připravovali na jeho darśan, který nám měl být po dlouhé době znovu udělen. Tento den se přirozeně stával dnem příprav na uvítání Šríly Guru Maharádže a dnem našeho nedočkavého očekávání. Těšili jsme se, že se nám znovu po dlouhé době dostane láskyplné náklonnosti. Takto jsem to prožíval já.

Podobně když se někdo milovaný vrací po dlouhé době, ostatní ho dychtivě očekávají a den před jeho příjezdem se jejich mysl i srdce naplní jedinečnými šťastnými pocity. „Už zítra přijede a uvidíme se a budeme se těšit z jeho společnosti!“ Taková je nálada příprav. Dávám jednoduché příklady ze života, abych přiblížil, jak se připravit na Nejvyššího Pána. Pokud se takto těšíme na lidi, které máme rádi, co teprve říct o nejvyšším milovaném Pánu celého života, který se zítra zjeví! Objevil se na této zemi a celou ji požehnal nejvyšším požehnáním Své přítomnosti. Mohl bych pokračovat dál v oslavách dne příprav, co o něm říkajíí svatá písma a jak je historicky popsáno, kterak čistí oddaní byly ponořeni do božského rozpoložení vítání a zvaní Šrí Gurua, vaišnavů a Bhagavána do svých životů den předtím, než se měli zjevit, času ej ale velmi málo.

Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math, Vídeň, 3.9.2015