Oddaná: Všimla jsem si, že v celkem nedávné vaišnavské historii se běžně praktikovalo siddha pranali. Kdy se tato praxe objevila a proč pak vymizela?

Bhakti Nandan Swami Maharádž: Myslíš tím, kdy vznikl systém dávání siddha pranali?

Mataji: Mám na mysli konkrétně naši paramparu. A také kdy tato praxe skončila anebo proč jsme ji přestali praktikovat?

Bhakti Nandan Swami Maharádž: Systém dávání siddha pranali v naší parampaře funguje od nepaměti. Je to věčný princip. Praktikování a pěstování života v Krišna vědomí je věčné, podobně i jisté způsoby, jak život v Krišna vědomí pěstovat, jsou rovněž věčné. Pokud se budeme bavit o historickém začátku jako takovém, pak je jím samotný počátek stvoření. V ten samý moment také zároveň začala dharma, Krišnova parampara. A co je samotným počátkem stvoření? Můžeme se na to dívat dvěma způsoby:

Jedním způsobem můžeme za počátek považovat stvoření Země v této kalpě a v tomto časovém úseku. Pak ale také můžeme vzít potaz realitu ještě před stvořením Země a všeho, co na ní je. Už tehdy existovala bhagavata dharma, božský proud Krišna vědomí, protože jeho povaha je věčná.

Podobně, z absolutního pohledu se samotný počátek nachází v čase bez počátku – acintyabhedābheda. Nedokážeme to pochopit. Nikdo nedokáže pochopit koncept začátku bez počátku. Prostor a měření času je nekonečné. Nemá počátek ani konec, protože Krišna je Nejvyšší Pán a ten také nemá ani počátek, ani konec.

govindam ādi-puruṣam tam ahaṁ bhajāmi.

Uctívám Govindu, prvnotního Pána.

I když to vypadá, že se Krišna zjevil na této planetě před nějakými 5030 lety, v dváparajuze, pro Jeho původní zjevení neexistuje žádný čas. On je na úrovni Goloky, jeho původního příbytku, anádi (bez počátku). Existuje tam věčně, není tam otázka začátku nebo konce.

Můžu ti dát další příklad východu a západu slunce. Z relativní pozice naší planety se nám zdá, že k nim dochází, ale ve skutečnosti žádný východ a západ slunce neexistují. Země obíhá okolo Slunce a Slunce se také nějakým způsobem pohybuje. Východ a západ slunce jsou jen relativní koncepty chápané z relativního umístění na této Matce Zemi. A podobně ti odpovím i na tvoji otázku. Pokud bych měl odpovědět z absolutní pozice – siddha pranali funguje stejně. V Krišna líle všechno začalo v momentu, který nemá začátek ani konec. Je to věčný proud. A esence metody předávání siddha pranali funguje stejně. Z naší relativní pozice této země a této epochy začala tato praxe v satja juze, od samotného stvoření, protože v momentě, kdy byla stvořena tato země a život na ní, byla stvořena i dharma. Když existuje život, musí existovat i dharma. Život nemůže bez dharmy proudit. Parampará je tu také věčně, nezačala v nějaký historický moment. Někdy to sice vypadá, že se objevuje a zase ztrácí, její počátek ale nejde zaznamenat. Existuje od nepaměti.

Stejně tak nejde říct, kdy skončí – protože žádný konec nemá. Dharma, jejíž esencí je Krišna vědomí, bude prousit až do nekonečna. z pohledu této matky země to bude vypadat, že konec nastane pří úplném zničení. proud krišna vědomí ale bude stále existovat v jiné dimenzi, protože je věčný. Věčný prostě znamená věčný, bez počátku a bez konce. Nemůže být omezen historickými kalkulacemi, to není možné.

Nemluvím o nějaké konkrétní metodě předávání siddha pranali, protože je jich více. Mluvím o esenci tohoto procesu. Nikdo nemůže říct, že esence tohoto procesu začala přesně tehdy a tehdy a pokud to někdo tvrdí, nemá pravdu. Pokud se někdo snaží určit konkrétní počátek, pak má velmi parciální vizi, nikoliv holistickou. Chci ještě zdůraznit, že siddha pranali má dvě podoby – může být předáno kvalifikovaným guruem anebomůže být také sebeprojevené, když se člověk věnuje láskyplné oddané službě a bhadžanu. není nezbytně nutné, aby ho předával mahánta guru. Oba dva procey jsou v naší parampaře přítomné.

Překlad Malatí Déví Dásí

Praha 24.8. 2018