Jaký je rozdíl mezi punjou a sukriti? Co to jsou ajnata sukriti, jak fungují, jak je získat a jsou zmíněné v šástrách? A jak je to s opakem – špatnými činy, které byly vykonány nevědomě? Je správná kazatelská strategie založená na ajnata sukriti? Jaký druh lásky lze nabídnout Nejvyššímu Pánu? Přednáška z Polska, 2017.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1_HjPCQcIvcHP8bka3wxiLgNeJYmv38KY/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing