Jaký význam má Světová Vaišnavská Organizace – Vishwa Vaishnava Raj Sabha? O čem se Šrila Šrídhar Maharádž a Šríla Prabhupáda bavili v bengálštině? A jak je to s osobní a neosobní koncepcí v křesťanství? Přednáška z 17.8.2017 z Berlína.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1Q-zJzGs1EzyRoN0ikj3nNdqPLbfLPUGz/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing