Jak to vypadalo v den oslavy zjevení Šrily Šrídhar Maharádže, když byl ještě přítomný na této planetě? A proč je Světová Vaišnavská Organizace tak důležitá? Přednáška z Vrindávanu z roku 11.3.2015.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/13kqIldet1Aoj6OUHn2IRr6WY1QqxyPX3/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing

PŘEPIS

Dnes je ten nejsvětější den – oslava zjevení jeho božské milosti, Šríly Bhakti Rakšaka Šrídhara Dévy Gósvámího Maharádže, mého guru-páda padmy. Je třeba zmínit, že je to jeden z nejpříznivějších dní v našem životě, protože dnes, na Krišna navamí, velký vznešený čistý oddaný Šrí Šrí Rádhy, Krišnačandry a Čaitanji Maháprabhua přišel na tuto Zemi, aby šířil Jejich slávu, příkladně Jim sloužil a také do našich životů vnesl tolik vyššího božského prospěchu. Proto bychom jeho božské milosti měli vyjádřit náš nejhlubší milující vděk za to, že se v tento den zjevil na Zemi. Náš vděk rovněž patří Šrí Šrí Rádhá-Madanamóhanovi, Šrí Šrí Rádhá-Góvindovi, Šrí Šrí Rádhá-Gópínáthovi, Šrímánu Maháprabhuovi, Nitjánandovi a Panča-tattvě za to, že v tento den vyslali svého důvěrného společníka do tohoto světa, aby nás všechny zachránil a požehnal našim životům. Z celého srdce jsme Jim hluboce vděční za to, že nás zahrnuli tak velkou milostí, když zařídili, aby jeden z Jejich nejvznešenějších oddaných sestoupil sem na Zemi.

Povaha slávy mého Guru Maharádže, Šríly Bhakti Rakšaka Šrídhara Dévy Gósvámípády, je nekonečná a neohraničená a já přemýšlím, odkud do tohoto širého oceánu vstoupit. Díky jeho bezpříčinné milosti jsem měl to obrovské štěstí, že jsem viděl, cítil a zakoušel jeho božskou milost zblízka, že jsem žil a vyrůstal pod vedením mého božského učitele. Jeho bezpříčinná milost způsobila, že je můj život plný neocenitelných sladkých vzpomínek na zábavy a činnosti mého Guru Maharádže.

Existují dva aspekty oslavování – první je tattvický, z pohledu siddhánty, a druhým jsou popisy jeho líly – jeho oddaných činností. Den zjevení čistého oddaného Pána není jen radostným a příznivým dnem pro nás, ale je to také šťastná událost i pro Nejvyššího Pána a Paní – Ti jsou rádi nejen, když čistý oddaný opěvuje Je, ale jsou také velmi šťastní, když oddaní opěvují slávu Jejich čistého oddaného. Jak praví Nejvyšší Pán ve svatých písmech: „Tak rád opěvuji své oddané!“ Je těžké posoudit, kdo je blaženější – zdali čistý oddaný, který opěvuje svého Pána, anebo Nejvyšší Pán, když začne chválit své oddané. Bhakta-bhaktimān bhagavān. Touto definicí Bhagavána Šríla Džíva Gosvámípáda velmi krásně vysvětluje jednu z významných Krišnových charakteristik. Je Bhagavánem, Jehož srdce je naplněno oddanou láskou k Jeho vlastním oddaným. Existuje spousta definicí Boha – Bhagavána, a toto je jedna z nádherných definic.

Dnes tedy máme příležitost opěvovat slávu takového vznešeného oddaného jako je Šríla Šrídhar Dév Gósvámí Maharádž, můj guru-páda-padma. Nejen proto, abychom od něj získali milost, ale tím, že ho budeme oslavovat, velice potěšíme Nejvyššího Pána a přitáhneme Jeho milost do našich životů. Je to velmi vzácná a krásná příležitost a měli bychom ji využít.

Vzpomínám si, že když nastalo výročí dne zjevení, snažili jsme se Šrílu Guru Maharádže připravit. Jak jistě víte, on byl zvyklý žít velice prostě, bez jakéhokoliv luxusu, zcela spontánně a přirozeně. V tento specifický den jsme se ale snažili, aby měl Guru Maharádž velmi krásnou girlandu, pěkné oblečení, aby vypadal upraveně a Guru Maharádž to musel přijmout. Pro něj to byl obyčejný den, pro nás ale byl zcela speciální. On byl vždy připravený vyjít ven ve svém běžném oblečení, ale my jsme s láskou naléhali, aby v tento speciální den laskavě přijal naši službu a oblékl si krásné nové oblečení, které jsme pro něj pro tuto příležitost koupili a nechali nabarvit. Guru Maharádž nám přání splnil a oblékl si novou košili, novou uttaríju a vše ostatní. Pak jsme ho ověnčili girlandou.

V pokoji Šríly Guru Maharádže visel nádherný portrét jeho Guru Maharádže, Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura Prabhupády. Šríla Guru Maharádž vždycky trval na tom, aby girlanda pro něj obsahovala květy růží, protože ty měl Šríla Sarasvatí Thákur Prabhupád velmi rád, stejně jako lotosové květy. Růže jsme trhali přímo v zahradě našeho Šrí Čaitanja Saraswat Mathu a Guru Maharádž dohlížel na to, aby girlanda pro jeho Gurudévu obsahovala nejméně jednu. Někdy byla z růží vyrobena celá girlanda. On sám vlastníma rukama pověsil girlandu na portrét, obětoval mu další květy růží a hluboce a s láskou se svému guru-páda-padmovi a guruvarze poklonil, a pak teprve vyšel ven ze svého pokoje, doprovázen kírtanem.

Když sešel dolů ze svého pokoje, vstoupil přímo do nádherného chrámu Šrí Gaurángy, Gandarviky-Giridhárího a Girirádže a Várahadévdžího. Vzdal láskyplné pranámy Božstvům v chrámu a celý chrám obešel. Když už byl starý, nedokázal dát úplný dandavát, ale dříve ho vždy dělával. Pak se pomalu usadil na speciální pódium, které tam bylo na jeho vjásapúdžu připraveno. Předtím, než se tam usadil, tak se ujistil, že všichni jeho duchovní bratři, kteří bývali na jeho vjásapúdže vždy přítomni, jsou zahrnováni láskou a úctou, že mají krásné girlandy a že jsou pohodlně usazeni. Staral se o ně s velkou péčí a láskou. Guru Maharádž seděl uprostřed na vjásasánu a jeho duchovní bratři seděli po jeho bocích.

Vzpomínám si, že jednou nastala nějaká chyba v jednání s jedním jeho duchovním bratrem a Guru Maharádžovi se to vůbec nelíbilo a rozohnil se: „S mými duchovními bratry není jednáno s náležitou úctou?“ Nedokázal to tolerovat. Kromě toho, že své duchovní bratry vždy vítal a uctíval je, také dohlížel na to, abychom se všemi vaišnavy, kteří byli přítomní na oslavě, zacházeli s patřičnou úctou a láskyplnou péčí. Guru Maharádž byl ztělesněním vaišnavského jednání, byl souhrnem všech vaišnavských principů a občas se nám zmiňoval, že jeho vjásapúdža znamená, že veškeré uctívání je ve skutečnosti směřováno na jeho duchovního učitele, Šrílu Bhaktisiddhántu Sarasvatího Gósvámího Thákura Prabhupádu a guruvargu. Že on je jen nástrojem, který přijímá uctívání v jejich jménu. Aby byly respektovány tradiční způsoby vjásapúdži, musí od svých žáků púdžu přijmout, ale v konečném smyslu ji přijímá jako průzračné médium, aby veškeré toto uctívání předal svému slavnému Gurudévovi. Takový byl princip Guru Maharádžovy vjásapúdži.

Během vjásapúdži velmi nadšeně mluvil o slávě svého Gurudévy – bylo vidět, že mu jeho oslavování přináší obrovskou blaženost. Guru Maharádž promlouval Hari-kathá ve stejném stylu, jako Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur. Mnoho z Guru Maharádžových duchovních bratrů říkalo, že když slyšeli Hari kathá, která vyvěrala z lotosových úst Šríly Šrídhara Maharádže, cítili, že slyší Hari-kathámritam přímo od jejich Guru Maharádže. Tak to vnímali. Guru Maharádž říkával, že nasál způsob Hari-kathá svého Gurudévy proto, že byl dobrým posluchačem. „Když můj Guru Maharádž promlouval Hari-kathá, já jsem velmi pozorně poslouchal, abych pochytil každý bod. Býval bych nerad, kdyby mi unikl byť jen kousek Hari-kathá, která se zjevovala z lotosových úst mého Guru Maharádže. Vstřebával jsem jeho Hari-kathá do hloubi mého srdce a tak kdykoliv, když začnu mluvit Hari-kathá, přirozeně proudí z mého srdce. Proto mají někteří moji duchovní bratři dojem, že slyší Hari-kathá od Šríly Sarasvatího Gósvámího Prabhupády.“ Takový byl živoucí vztah – sambandha gjánam – mezi skvělým žákem a skvělým Gurudévem. Slavným žákem a slavným Gurudévem.

Světová Vaišnavská Organizace

Nálada World Vaishnava Association (Světové vaišnavské organizace) není ničím jiným, než Gurumaharádžovou náladou či náladou Šríly Bhaktivédánty Svámího Maharádže, Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura, Bhaktivinóda Thákura, šesti Gósvámích a celé naší rúpanuga-guruvargy. Následujeme náladu WVA, která přišla od Šrí Krišny Čaitanji Maháprabhua a byla ustanovená šesti Gósvámími, zplnomocněnými Pánem Čaitanjou, a zejména ji rozšířil Šríla Džíva Gósvámípáda, s plným pověřením od ostatních Gósvámích. A Šríla Bhaktivinód Thákur, Šríla Sarasvatí Gósvámí Maharádž a Šríla Guru Maharádž nesli toto poselství rúpanuga dhary Vishva Vaishnava Raj Sabhy po celé jejich životy.

Já jsem byl tehdy ještě malý, ale vzpomínám si, že setkání Vishva Vaishnava Raj Sabhy se odehrávalo ve Šrí Čaitanja Saraswat Mathu den po Gaura Púrnimě. Na tuto událost se scházelo mnoho vznešených Guru Maharádžových duchovních bratrů. Taková byla nálada Šríly Bhaktivinóda Thákura i Šríly Sarasvatího Thákura Prabhupády, jehož poslední instrukce jasně zmiňuje –

*a

Počínaje Šrí Krišnou Čaitanjou Maháprabhuem, přes Ráje Rámánandu, šest Gósvámích, rúpanuga-guruvargu, Sarasvatího Gósvámího Thákura Prabhupádu, Guru Maharádže, Bhaktivédántu Svámího Maharádže – nálada jich všech je náladou harmonie, která je plná vědomí Krišny. Proto Šríla Bhaktisiddhánta Prabhupáda zvolil jako název svého anglicky psaného magazínu The Harmonist. Mohl vybrat jakékoliv jiné jméno – třeba Pánova svatá jména, ale vybral si specificky The Harmonist. On sám totiž byl ideálním harmonistou a také chtěl, abychom se i my všichni stali ideálními harmonisty ve vědomí Krišny.

Šríla Guru Maharádž nazýval Šrí Čaitanja Saraswat Math místem jednoty – jednoty v rozdílnosti. Místem božské jednoty v rozdílnosti. Povaha světa vyšších božských realizací není černobílá, ale obsahuje spoustu barev, jako duha. Kromě černé a bílé existuje taková spousta barev oddanosti! Můžeme vidět, že Božský Pár a Šrímán Maháprabhu jsou uctíváni tolika barevnými oddanými náladami, ne pouze jednou. Všechny společně se spojují v jednotě. *b – Nejvyšší Pán je jeden jediný. Nálada celé naší guruvargy je tedy jednota v rozdílnosti. Láskyplné všezahrnující spojení. Šríla Guru Maharádž říkal, že náboženství je správné uzpůsobení. Správné uzpůsobení znamená, že přináší správnou harmonii do našeho života. Také říkal, že vědomí Krišny je všezahrnující, všejednotící a všeharmonizující. Samozřejmě to musí být chápáno správně – žádné kompromisy se zlem.

V Rádhá-Krišna líle i v Gauránga líle to můžeme vidět také – je tam tolik oddaných a tolik druhů oddaných nálad a služeb, ale vše je spojené vzájemnými láskyplnými vztahy a vědomím jedné krásné blažené rodiny Krišny, Rádhy a Čaitanji. Pokud si dnes slíbíme, že se budeme snažit propagovat myšlenku Krišny si vědomé harmonie, která je samotným motem World Vaishnava Association, bude to úžasné a Guru Maharádž i celá guruvarga budou naší snahou velmi potěšeni. Šríla Sarasvatí Gósvámí Prabhupád o Guru Maharádžovi prohlásil, že Šríla Šrídhar Maharádž je odborníkem na poznání písem. *c Předtím, než mu udělil sanjás, mu vybral jméno Bhakti Eka Rakšaka – ale pak zjistil, že dle sanskritské gramatiky slovo „eka“ není úplně vhodné, tak to změnil na Bhakti Rakšaka Šrídhara. Bhakti Rakšaka znamená ochránce čisté oddanosti. Když Šríla Bhaktisiddhánta Thákur prohlásil, že * , že je plný poznání svatých písem a že je v nich zběhlý, měl tím na mysli, že Šríla Šrídhar Maharádž má hlubokou realizaci významu šáster. Proto také později poznamenal: „Poté, co odejdu, zanechám tu po sobě kvalifikované žáky, kteří dále ponesou čistý rúpa ragunnátha proud oddanosti. Jsem rád, že to tak bude, že mojí vznešení žáci budou pokračovat v čistotě.“ Zmínil také, že Šríla Šrídhar Maharádž je jeden z jeho předních nejdražších milovaných žáků.

Následujíc náladu a touhu Šríly Sarasvatího Gósvámího Prabhupády, Šríla Svámí Maharádž také s láskou poznamenal: „Považuji Šrílu Šrídhara Maharádže za mého šikšá Gurudévu. Bhaktisiddhánta Sarasvatí Prabhupád si ho obzvláště vážil.“ A všichni víme, že tito dva měli velmi důvěrný a láskyplný vztah po mnoho let. Jak za časů jejich duchovního učitele, tak po jeho odchodu hostíval Bhaktivédánta Svámí Maharádž Šrílu Guru Maharádže po měsíce ve svém vlastním domě, aby rozprávěl Hari-kathá. Měli spolu nádherný vztah.

Vrindávan, 3.11.2015