Sláva Šrímatí Rádhárání… v Původním videu, ze kterého překlady jsou, si také můžete poslechnout nádherné, málo známé písně, které Ji opěvují.  Video přikládáme dolů do článku. Přednáška z Oděsy na Ukrajině z 5.9.2011.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1pLfOF2ntIkYyk9tmg39rn0PueDhH0-9D/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing

PŘEPIS

Dnes oslavujeme příznivý a slavný den, kdy Šrímatí Rádhiká, nejvyšší Bohyně, sestoupila na tuto planetu Zemi. Zjevila se v místě zvaném Raval, které se nachází ve Vradža-mandale. V Ravalu, Džavatu i Varšaně a také po celém Vrindávanu mají dnes velkou oslavu. Kdybyste tam byli, slyšeli byste neustálé volání „Rádhé, Rádhé, Šrí Rádhé!“ Celá atmosféra je prostoupená božskou zvukovou vibrací Jejího svatého jména.

Ve Šrídhám Vrindávanu se oddaní a vrajavāsī (obyvatelé oblasti Vradža) vzájemně oslovují jmény Rádhárání. Všude jinde oddaní říkají „Haré Krišna“, ale ve Vradži je to „Rádhé, Rádhé, Šrí Rádhé!“ Je to běžné nejen mezi oddanými, ale i mezi obyčejnými lidmi. A zpívají nejen Její svaté jméno, ale také radostně tančí a opěvují Její slávu. V chrámech i na ulicích lidé zpívají krásné písně.

vṛṣabhānu dulālī śrī rādhe rādhe, rādhe…
vṛṣabhānu nandinī śrī rādhe rādhe, rādhe…
rādhe rādhe śyām milādi rādhe…

Oddaní se těmito písněmi modlí ke Šrí Rádhice: „Moje milovaná Bohyně, prosím, přiveď mi Tvého Krišnu. Požehnej nám láskou k Němu.“ A ke Krišnovi se modlí: „Milovaný Krišno, prosím, nechť získám extatickou lásku, kterou k Tobě cítí Šrímatí Rádhiká. Dovol mi stát se Jejím služebníkem.“

Dnes ve Varšaně, v Ravalu, v Džavatu i ve Vrindávanu oddaní a oddané, někdy odděleně, někdy dohromady, extaticky tančí a zpívají oddané písně pro Rádhiku a Krišnu. Vydejme se v mysli do Vrindávanu a pohleďme na ty oddané, jak po sobě házejí květiny a girlandy a nanášejí si na čela candan (santálovou pastu), blaženě tančí a zpívají jména Rádhiky. V poledne pak začíná velkolepá mahāprasādam hostina. Oddaní po sobě házejí obrovská laddu (sladké kuličky) a také se je snaží chytat. Některá spadnou na zem, některá dokážou oddaní chytit a jejich ruce se jim plní dalšími a dalšími laddu. Soutěží o to, kdo jich dokáže pochytat víc. Když už mají ruce plné, tak je rychle sní, aby jich mohli pochytat ještě více. Taková je nálada oslav ve Vradži.

Chtěl bych něco povědět o Rádhá-tattvě. Sláva Rádhiky je ale neomezená a čas je velmi krátký. Nevím, kterou cestou opěvování Šrímatí Rádhiky se vydat, protože všechny jsou nekonečné. Není možné dohlédnout konce. Ona je nejvyšší guru-tattvou. Krišna je nejvyšší guru a Šrímatí Rádhiká, neboť se od Něj neliší, je rovněž nejvyšší guru-tattvou. Protože mezi Krišnou a Šrímatí Rádhikou není rozdíl, oba dva jsou původní guru-tattvou v mužské a ženské podobě. A z těchto dvou vychází další guru-tattva, která pak sestupuje na tuto Zemi, aby nám požehnala.

Krišna je nejvyšší Osobnost Božství a Šrímatí Rádhárání je nejvyšší Bohyně. Bůh má jak mužskou, tak ženskou podobu. V povaze jejich projevení je ale rozdíl. Krišna je chápán jako viśaja vigraha – nejvyšší objekt a subjekt veškeré oddané lásky a uctívání, zatímco Šrímatí Rádhiká je známá jako nejvyšší āś raja vigraha, která ve svém náručí, ve svém srdci, ve svém životě drží neomezenou Krišna-tattvu. Ona je ztělesněním veškerého láskyplného uctívání Krišny. Je chápána jako nejvyšší Bohyně, neboť ji s láskou uctívá i samotný nejvyšší Bůh Krišna, který je velmi potěšený, když vidí, jak Jeho milovanou Bohyni ostatní extaticky uctívají.

Krišna je známý jako Rasarádža, ztělesnění veškeré blaženosti. On je nejvyšším objektem veškerého láskyplného uctívání a Ona je neomezeným sídlem veškerého láskyplného uctívání Krišny. On je ztělesněním veškeré nekonečné blaženosti a Ona je ta, které si tuto blaženost nekonečně vychutnává. Rádhiká coby Mahábháva je tou, která neomezeně vychutnává extatickou lásku ke Krišnovi. Ona je Mahábháva Svarúpiní. Je ztělesněním té nejvyšší a nejúžasnější Krišna-premy (extatické lásky ke Krišnovi).

Šrí Rádhá Bhadžana Mahimá
(Bhaktivinód Thákur)

rādha-bhajane jadi mati nāhi bhelā
kṛṣṇa-bhajana tava akāraṇa gelā

Pokud se v mém srdci neobjeví touha po uctívání Šrímatí Rádhiky, pak je moje uctívání Krišny zcela zbytečné.

ātapa-rohita sūraya nāhi jāni
rādhā-virahita mādhava nāhi māni

Stejně jako není možné vnímat slunce bez slunečního svitu, nedokážu vidět Mádhavu bez Rádhy.

kevala mādhava pūjaye so ajńānī
rādhā anādara koro-i abhimānī

Ti, kteří uctívají Mádhavu samotného, jsou zaslepení. Kvůli své světské pýše zanedbávají Šrímatí Rádhiku.

kabaṅhi nāhi korobi tāṅkor saṅga
citte icchasi jadi braja-rasa-raṅga

S takovými lidmi se nikdy nesdružuj, pokud toužíš po tom, aby se ti v srdci zjevila láskyplná hravost vraja-rasy (nálady Vradži).

rādhikā-dāsī jadi hoy abhimān
śī ghra-i mila-i taba gokula-kān

Pokud se staneš hrdou výhradní služebnicí Šrímatí Rádhiky, pak se velmi rychle setkáš s Gókula Kánou.

brahmā, śiva, nārada, śruti, nārāyanī
rādhikā-pada-raja pūjaye māni’

Brahma, Šiva, Nárada, Šruti i Nárájaní uctívají prach z lotosových nohou Šrímatí Rádhiky.

umā, ramā, satyā, śacī, candrā, rukminī
rādha-avatāra sabe,—ā mnāya-vānī

Naše amnaya – zjevená písma – prohlašují, že Umá, Ramá, Satjá, Čandraválí a Rukminí jsou expanzemi Šrí Rádhy.

heno rādhā-paricaryā jāṅkara dhan
bhakativinoda tā’r māgaye caraṇ

Bhaktivinód žebrá u lotosových nohou těch, jejichž bohatstvím je služba Šrímatí Rádhice!

Rádhiká Čarana Rénu
(Naróttam Dás Thákur)

rādhikā caraṇa-reṇu, bhūṣaṇa kariyā tanu,
anāyāse pābe giridhārī
rādhikā-caraṇāśraya ye kare se mahāśaya,
tān ‘re muī yaon balihāri

Ten, kdo si zdobí tělo prachem z lotosových nohou Šrímatí Rádhiky, snadno získá Pána Giridhárího. Tím, že Její lotosové nohy přijme za své jediné útočiště, stane se vznešeným oddaným. Provolávám mu slávu!

jaya jaya ‘rādhā’ nāma, vṛndāvana yān’ra dhāma,
kṛṣṇa-sukha-vilāsera nidhi
hena rādhā-guṇa-gana, nā śunila mora kāṇa,
vanchita karila more vidhi

Všechna sláva Šrí Rádhice, jejímž božským sídlem je Vrindávan! Je pokladem Krišnových blažených zábav. Kdyby moje uši nikdy nezaslechly nic o její slávě, cítil bych, že mne osud podvedl.

tān’ra bhakta-saṅge sadā, rasa-līlā prema-kathā,
yena kare se pāya ghanaśyāma
ihāte vimukha yei, tā’ra kabhu siddhi nāi,
nāhi yena śuni tā’ra nāma

Ten, kdo je neustále ve společnosti oddaných, kteří naslouchají a diskutují prema-kathā, témata božské lásky, jako jsou zábavy rāsa-līly ve Vrindávanu, získá lotosové nohy Pána Krišny, jehož tělo má barvu temně modrého monzunového mraku. Ten, kdo cítí k těmto tématům zášť, nikdy nedosáhne cíle života a já ani nechci znát jeho jméno.

kṛṣṇa-nāma-gāne bhāi, rādhikā-caraṇa pāi,
rādhā-nāma-gāne kṛṣṇa-candra
saṅkṣepe kahinu kathā, ghucāo manera vyathā,
duḥkhamaya anya kathā-dvandva

Ó bratři! Zpíváním Krišnových jmen člověk dosáhne lotosových nohou Rádhiky a zpíváním jmen Rádhiky člověk může získat Pána Krišnu, který je jako měsíc. Několika slovy jsem vyjádřil to, co ulevuje tomuto bolavému srdci. Ostatní řeči jsou jen plné neštěstí a protichůdných myšlenek a slov.

Jamuná Puline
(Bhaktivinód Thákur)

(āmi) jamunā-puline, kadamba-kānane, ki herinu sakhī! āja
(āmār) śyāma vaṁśīdhārī, maṇi-mańcopari, kare’ līlā rasarāja

Ó sakhī! Moje drahá přítelkyně! Co jsem to dnes spatřila? V kadambovém háji na březích řeky Jamuny na trůnu z drahokamů sedí nádherný černý chlapec s dlouhou flétnou a jako král si užívá svých transcendentálních zábav!

kṛṣṇa-keli sudhā-prasravana
(tāra) aṣṭa-dalopari, śrī rādhā śrī hari, aṣṭa-sakhī parijana

Na osmi okvětních lístcích kolem oltáře Šrí Rádhy a Šrí Hariho stojí osm hlavních gópī (vradžských dívek). Krišnovy láskyplné zábavy jsou jako vodopád nektaru.

(tāra) sugīta-nartane, saba sakhī-gaṇe, tuṣiche yugala-dhane
(takhon) kṛṣṇa-līlā heri’, prakṛti-sundarī, vistāriche śobhā vane

Všechny gopī těší Božský Pár svými sladkými písněmi a krásným tancem. Krišnovy zábavy s Jeho družkami prostupují nádherným lesem.

(āmi) ghare nā jāiba, vane praveśiba, o līlā-rasera tare
(āmi) tyaji’ kula-lāja, bhaja vraja-rāja, vinoda minati kare

Kvůli těmto zábavám nepůjdu domů, ale odeberu se do lesa. Vzdávám se veškerého studu, který mi způsobuje strach z mé rodiny. Budu jen uctívat Pána Vradži. Toto pokorně říká Bhaktivinód.

 


Oděsa, Ukrajina, 5.9.2011