Přednáška z Balaráma Purnimy z Francie o sladkých zábavách mezi Krišnou a Balarámem. 21.8.2013.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1w-WQGnqeTudqW0NMeFWBf11KQsSHZewV/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing

PŘEPIS

Pána Nitjánandu, který se neliší od Baladéva-tattvy, opěvuje mnoho oddaných písní. Oslavováním Pána Nitjánandy je rovněž oslavován i Pán Baladéva. Všichni oddaní vědí, že Pán Balaráma se v Gaura-līle (Gaurángových zábavách) zjevil jako Pán Nitjánanda. Oba jsou nejmilosrdnějšími inkarnacemi Svajam Bhagavána Šrí Krišny. Jsou plni soucitu a laskavosti ke všem oddaným. Jsou to spasitelé. Oba mají stejnou povahu a vlastnosti. Jsou svými vzájemnými souvztažnými částmi.

Krišna je náš Nejvyšší Pán, ale kromě Něj je i Balarám naším Nejvyšším Pánem. Povahou své tattvy není Pán Balarám nikým jiným než Krišnovým druhým Já – Jeho přímou druhotnou expanzí. Balarám je proslavený jako Krišnův starší bratr. Ve vradžštině se mu říká Dáu, Dáudží. Dáu je zkrácenina slova dādā, což znamená vážený starší bratr. „Dāu“ je tedy vážený starší bratr a „jī“ je přípona, která zdůrazňuje respekt a úctu. Balarám je starší bratr našeho Pána, proto Ho všichni máme v úctě. Někdy si Krišnovi oddaní neudržují od Krišny, Pána lásky, uctivý odstup a chovají se k Němu velmi důvěrně a láskyplně. Ale s Balarámem jsou opatrnější. Nemohou k němu přistupovat s obyčejnou láskou, ale v jejich lásce také musí být přítomná i jistá úcta. Samozřejmě k němu cítí láskyplnou oddanost, ale vždy s příměsí úcty. Koneckonců je to vážený starší bratr Nejvyššího Pána Krišny. Je vůči nám ve svrchovaném postavení. Obyvatelé Vradži a oddaní Mu i přesto láskyplně říkají Dáudží.

A dnes je den zjevení tohoto Dáudží Bhagavána – Balaráma. Bala­ráma-tattva se také nazývá Sankaršana-tattva. Zjevil se ještě předtím, než se Krišna objevil v lůně Dévakí. Poté, vůlí Pána Krišny, byl Sankaršana silou Jógamáji přitáhnutý z lůna matky Dévakí do lůna matky Róhiní. Díky tomu dostal jméno Sankaršana.

samyak rūpinam kṛṣṇaṁ
rohinī udare saṁsthāpitam
samyak rūpinām kṛṣṇaṁ
ādi saṅkarṣaṇam

San“ znamená láskyplná starostlivost a „karṣaṇam“ znamená přitahovaný. Sankaršana má také hlubší význam – má stejně přitažlivé vlastnosti jako Pán Krišna – karṣan veṇu-svanair gopīr. Stejnou přitažlivost jako má Krišna, najdeme i v Baladévovi, protože je Krišno­vým druhým Já.

I Jeho další jméno, Balaráma, má hluboký význam. „Bála“ znamená síla, transcendentální moc, a „Ráma“ znamená nádherný a také zkrášlující – svojí věčnou krásou, slávou a šarmem zkrášluje srdce svých oddaných. Jinými slovy, je tím, kdo hluboce těší a rozjasňuje srdce svých oddaných svým nedostižným šarmem, krásou a energií extatické lásky. V Balaráma-tattvě jsou přítomné oba dva aspekty – transcendentální síla a moc na jedné straně a na druhé straně extatická láskyplná krása. Krása prodchnutá chutí extatické lásky. Protože když něco nemilujeme, pak se nám to nezdá krásné. Vnímání krásy je vlastně láskyplným oceněním. Můj Guru Mahárádž, Šríla Šrídhar Dév Gósvámí Mahárádž, proto popsal Krišnu jako Překrásnou Realitu, plnou šarmu, blaženosti a síly. Krišna je nejkrásnějším ve všech ohledech. Je krásný svým typickým šarmem, je krásný svojí pravdivostí, je krásný svojí věčností, krásný svými extatickými láskyplnými vlastnostmi a je krásný svojí všemocností. A nejkrásnější je svojí nezaměnitelnou krásou. A protože je Balaráma Krišnův starší bratr a Jeho druhé Já, má tyto vlastnosti také. Samozřejmě Krišna je Svayam Bhagaván – nejvyšší Osobnost Božství, kterému není nikdo nadřazený – Balaráma ale přichází hned po Něm, neboť je Jeho expanzí, Jeho druhým Já.

Baladéva-tattva se projevuje spoustou úžasných způsobů a tak vylepšuje zábavy Rádhy a Krišny. V písmech je popsáno, že na sebe bere podobu sedadel (ā sāna), trůnů (siṁhāsana), místností tvořených rostlinami a květy (kuńja-kutir), hájů, kde se zábavy odehrávají, postele, na které Rádhá s Krišnou odpočívají. Zjevuje se jako Jejich boty a oblečení, jako předměty k uctívání a podobně. Balaráma vytváří pro zábavy Božského Páru co nejpříznivější prostředí. Také Jim slouží přímo v ženské podobě coby sestra Šrímatí Rádhárání, Ananga Maňdžarí. Pán Baladéva zná mnoho způsobů, jak vylepšit zábavy Božského Páru.

Baladéva-tattva je také obsažena v guru-tattvě a naopak. Proto je Pán Baladéva (a Pán Nitjánanda) považován za našeho velkého gurua. Guru-tattvu harmonicky najdeme v Pánu Krišnovi, v Baladévovi i ve Šrímatí Rádhárání a v Gaura-līle zase v Pánu Čaitanjovi, Nitjánandovi i Gadádharovi. V akhanda Guru-tattvě jsou rovněž zahrnuty všechny tyto tattvy.

Jednou z Balarámových nejúžasnější stránek je to, že je jedním z mála Krišnových blízkých, kdo může Krišnu pokárat, kdykoliv se Mu zachce. Každý to udělat nemůže, ale Baladévovi, coby Krišnovu staršímu bratrovi, přirozeně patří toto právo na pokárání mladšího bratra. Existuje tolik krásných zábav, kde Baladéva Krišnu kárá!

Krišna, Balaráma a ostatní pasáčci chodívali do lesa pást krávy a v lese si dělali pikniky. Někdy vytvořili dvě skupiny – jedna byla Krišnova a druhá Baladévova. Obě dvě skupiny mezi sebou neustále soutěžily. A oba dva vůdcové těchto skupin velmi těžce nesli, když prohráli. Během těchto her začal Krišna velmi zlobit jak svého staršího bratra, tak skupinu Jeho přátel. Balaráma Ho tedy pokáral. Krišna byl nešťastný a začal vzlykat. Bylo to ve věku, kdy už Krišnu Jašódá nenosila, ale On si stejně občas rád vylezl na její klín, aby se s ní pomazlil. A těžko říct, jestli se to víc líbilo Krišnovi anebo matce Jašódě! Oba dva si užívali společnosti toho druhého víc než ten druhý.

Když se tedy uplakaný Krišna vrátil domů do domu Nandy Mahárádže, utíkal rovnou za svojí matkou. Proč? Aby si stěžoval na svého staršího bratra za to, že Ho pokáral. Jeho tvář byla celá uplakaná a rty se Mu třásly, když naříkal, že Ho Jeho starší bratr potrestal. To se dotklo srdce matky Jašódy a řekla si: „Já jsem svěřila mého Gópála Krišnu do Balarámových rukou. Než odešli do lesa, tak jsem Ho přímo předala do Jeho rukou a požádala jsem Ho, aby se o mého syna velmi pěkně staral. Ale jak to dopadlo? To není správné!“ Krišna chtěl, aby si matka nechala Balaráma zavolat a pokárala Ho. Balaráma je sice Krišnovi nadřazený, ale Jašódá je zase nadřazená Balarámovi.

Matka Jašódá okamžitě Balarámu zavolala. Ten, když ji uslyšel, na jejím hlase ihned poznal, že se jedná o něco neobvyklého, protože takovým způsobem Ho nikdy předtím nevolala. S bázní před ni předstoupil. Jašódá ukázala na Krišnu: „Podívej se, jak Gópál pláče! Ty jsi Ho pokáral?“ A přesně v ten moment začal Gópál předstírat vzlyky a nářek ještě silněji, aby svoji matku ještě více rozohnil. Co mohl Balaráma dělat? Podíval se na svého mladšího bratra a nevěděl, co na to říct. Bylo mu jasné, že to Krišna jenom hraje, aby Ho matka Jašódá potrestala. V mysli Mu říkal: „Ty se chceš pomstít, viď?“ Provinile sklonil hlavu před matkou Jašódou a ta Mu řekla: „Vidíš? Každý den, předtím než odejdete do lesa, svěřuji Gópála do Tvých rukou, aby ses o Něj pěkně a s láskou staral. Měl jsi moji plnou důvěru. Ale místo toho jsi Ho tak moc pokáral, že jsi Mu ublížil! Takhle Ty se staráš o mého syna? Vidíš, jak pláče? Jsem z toho velmi smutná. Doufám, že už to nikdy znovu neuděláš. Je to Tvůj mladší bráška, tak hodný a slaďoučký! Starej se o Něj s láskou!“ Balaráma sklonil hlavu k lotosovým nohám matky Jašódy a řekl: „Už to nikdy neudělám. Dopustil jsem se velké chyby a už ji znovu nezopakuji. Ó matko, prosím, buď se mnou spokojená, já už se odteď budu o Gópála starat hezky!“ Pak odešel.

Za chvíli zavolal Balaráma Krišnu: „Gópále, pojď za Mnou!“ Gópál přiběhl a Balaráma Mu řekl: „Já jsem Tvůj starší bratr. Pokáral jsem Tě s láskou. Jsem smutný z toho, že sis kvůli tomu stěžoval matce. To jsi neměl dělat! Mám přirozené právo Tě občas potrestat. Nebyl jsem ve skutečnosti naštvaný. Ale i kdybych se trošku naštval, tak co? To neznamená, že hned musíš běžet za matkou a stěžovat si na Mě. Cítil jsem se před ní velmi trapně. Stalo se to mezi Tebou a Mnou. Proč do toho matku Jašódu zatahuješ? Vůbec se mi to nelíbí!“ Teď byla řada na Gópálovi: „Můj starší bratře, nebuď smutný. Udělal jsem chybu, že jsem si na Tebe stěžoval. Už to znovu neudělám.“

Takové krásné zábavy probíhaly mezi božským starším bratrem a božským mladším bratrem. O Jejich zábavách by se toho dalo tolik říct, ale čas utíká!

Gópáldží Mandir, Rouen, Francie, 21.8.2013