Jak vypadá duchovní svět dle verše cintamani prakara sadmasu? Přednáška z Francie z roku 2013.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1vl6jTET08FOStTzuNsC9fH6qXvItUsyI/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing

PŘEPIS

Rád bych mluvil o jednom z hlavních veršů z Brahma-samhity:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Brahma-samhitá 5.29

Cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa – úroveň Gólóky je místem, kde sídlí Šrí Šrí Rádhá a Krišna a je z části tvořená velmi cennými materiály – zlatem, stříbrem a drahokamy, zatímco na jiných místech tam zcela převládá příroda. Vše zdobí nádherné rostliny a květy, mezi kterými poletují bzučící čmeláci a pijí jejich med. Celou atmosféru naplňují svým radostným bzučivým zpěvem. Tito čmeláci nikdy nikoho nebodají a také je nikdo neodhání, když se přiblíží, protože jsou to přátelé. Kromě bohatého sídla z drahokamů mají ve Vrindávanu Rádhá s Krišnou také květinové háje. Ty nejsou zdobeny jen květy, které je naplňují vůní, ale rovněž tam bzučí spousta čmeláků, kteří sbírají nektar z Jejich lotosových nohou. Pak zase odletí zpět ke svým květinám. Rostliny jsou také živé! Když se k nim Rádhá s Krišnou přiblíží, tak se k Nim rostliny nakloní a natáhnou se, aby se Jich mohly dotknout. Na té úrovni je všechno pohyblivé, na rozdíl od rostlin a stromů na tomto světě. Kdybychom uviděli, jak se k nám přibližuje strom, pravděpodobně bychom utekli. Na duchovní úrovni je to ale normální. Mohou se chovat jako běžné stromy a rostliny, ale také dokážou obživnout. Flétna, květiny, drahokamy a různé další předměty jsou většinou v śā nta-rase a chovají se jako nehybné objekty, občas se ale aktivně zapojí do zábav Božského Páru a mají s Ním vzájemné živoucí výměny. Někdy s Nimi mají tyto výměny neviditelné a v očích ostatních se nadále chovají jako nehybné předměty.

Je popsáno, že když Krišna a Rádhiká náhle zmizeli z tance rāsa, všechny Vradža-gopī velmi bolestivě zasáhl zármutek z odloučení od Nich a tak Je začaly zoufale hledat. Snadno ale poznaly, kudy se Rádhá s Krišnou vydali – podle rostlin, květin a stromů po stranách cesty, kterou kráčeli. Jak? Rostliny, květiny i větve ovocných stromů byly sehnuté, jakoby vzdávaly poklony Šrímatí Rádhice a Krišnovi, jiné se zase smutně skláněly v odloučení od Nich. Cítily, že získaly Jejich dotek, ale žádný další dotek už nepřišel a tak byly sklíčené bolestí odloučení. Některé byly šťastné z toho, že se jich Božský Pár dotkl, ale některé přemohl zármutek stesku. To je příkladem toho, jakou vzájemnou výměnu s Božským Párem mají ve Vrindávana-līle (vrindávanských zábavách) rostliny, květiny či ovocné stromy.

Nejoblíbenější místa Šrímatí Rádhiky a Šrí Krišny se nacházejí pod velkými stromy kalpa-vṛkṣa. Jsou tam nádherné trůny, sedačky a houpačky. Nejraději se oddávají svým zábavám právě pod těmito stromy. Kalpa-vṛkṣa znamená strom přání. Někdy o nich slýcháváme v různých příbězích. Jsou to stromy, které nám nedávají jen skvělé ovoce, ale také nám okamžitě splní cokoliv, po čem toužíme. Na Gólóce, v božském sídle Šrímatí Rádhiky a Krišny, je takových stromů mnoho. Cokoliv, co Rádhá s Krišnou potřebují ke svým zábavám, se díky stromům kalpa-vṛkṣa okamžitě objeví. Na naší omezené světské úrovni vidíme, že dlouho trvá, než něco vznikne. Tvoření zabírá spoustu času a je také zapotřebí určitý proces. Celý vesmír se vytvářel postupně díky vůli Pána. Pánova vůle je mnohem mocnější než stromy přání. Síla Jeho vůle je vlastně původním stromem přání. Ta stejná vůle nechává vzniknout i všemu na Gólóce, v Jeho sídle. Na té úrovni se vše může objevit okamžitě, podle toho, jak si to Pán přeje. Vše se objevuje a mizí dle Jeho vůle.

Lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam – Rádhárání a Krišna jsou většinu času obklopeni nespočetným stádem krav surabhi. Nejsou tožádné obyčejné krávy – mají stejné vlastnosti jako kalpa-vṛkṣikomukoliv plní všechna přání. Mají podobu nádherných, vznešených,zářících krav, ale jsou mnohem chytřejší, silnější a kvalifikovanější než dokonce i lidé na této zemi. Jejich mléko je nepopsatelně chutné a nektarové! Mezi chutí nektaru a chutí jejich mléka není rozdíl. V tomto sídle Pána existují kromě řek, ve kterých teče voda, také řeky mléka a kondenzovaného kṣīru. Jak vůbec lze popsat chuť řeky nektarového mléka? Neexistuje tam nedostatek jídla, pití či chutí. Všeho je přebytek. Šrímatí Rádhiku a Krišnu často obklopují tyto krávy surabhi a starají se o Ně stromy přání. Krávy surabhi i stromy přání pod vedením Jógamáji a Baladévy různými způsoby vylepšují zábavy Božského Páru.

Lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ – nejsou tam jen stromy plnící přání a krávy plnící přání, ale také tam Rádhu s Krišnou obklopují stovky a tisíce těch nejnádhernějších a nejkouzelnějších božských dívek, které Jim neustále láskyplně slouží. Tyto dívky z Gólóky – Vradža-gopī – by se daly nazvat anděly. Jsou nádherné, mocné a okouzlující. Jsou také plně kvalifikované k tomu, aby okamžitě splnily Božskému Páru vše, na co si jen pomyslí. Proto se jim také říká dívky plnící přání. S hlubokou úctou a láskou uctívám lotosové nohy tohoto slavného Božského Páru – Šrí Šrí Rádhy a Krišny, které s oddanou láskou uctívá nespočet nádherných vradžských dívek.

Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi – s úctou, láskou a z celého srdce uctívám toho prvotního Pána Góvindu, který má tak nádherné transcendentální zábavy v té nejblaženější společnosti Šrímatí Rádhárání.

kastūrī tilakaṁ lalāṭa paṭale vakṣaḥ sthale kaustubhaṁ
nāsāgre nava mauktikaṁ karatale veṇuṁ kare kaṅkaṇam
sarvāṅge hari candanaṁ sulalitaṁ kaṇṭhe ca muktāvaliṁ
gopa strī pariveṣṭito vijayate gopāla cūḍāmaṇiḥ

Ó Krišno! Kastūrī-tilak – červená rituální tečka z mošusu – krášlí Tvé čelo a klenot kaustubha zdobí Tvou hruď. Perlička navamauktika se třpytí na Tvém nose, Tvé prsty třímají flétnu a Tvá zápěstí zdobí náramky. Ó Šrí Hari! Celé Tvé tělo je pokryto vonnou santalovou pastou a na Tvém krku visí nádherná girlanda. Udělil jsi mukti (vysvobození) gopīm, které Tě následovaly. Nechť vítězí tento Pán, který dokázal, že je cūḍāmaṇi (klenotem všech klenotů) i pro obyčejného člověka.“

Bilvamangal Thákur, Krišna Karnámrita 2.108

sajala jalada nīlam darśitodara līlam
kara tala dhta śailaṁ veṇu nādiḥ raśālam
vraja janākula pālaṁ kāminī keli lolaṁ
taruṇa tulasī mālaṁ naumi gopāla bā
lam

Uctívám mladého pasáčka, Bála Gópála, který je tmavý jako mrak nesoucí déšť, který ukázal úžasné zábavy, který držel rukou horu, který hudbou svojí flétny vytvářel sladký nektar, který ochraňoval pasáčky, který si zahrával s gopīmi a který nosil nádhernou girlandu z tulasí.“

Bilvamangal Thákur, Krišna Karnámrita 2.86

tuṇḍe tāṇḍavinī ratiṁ vitanute tuṇḍāvalī-labdhaye
karṇa-kroḍa-kaḍambinī-ghaṭayate-karṇārbudebhyaḥ spṛhām
cetaḥ-prāṅgana-saṅginī vijayate sarvendriyāṇāṁ kṛtim
no jāne janitā kiyadbhir amṛtaiḥ kṛṣṇeti varṇa-dvayī

Netuším, jakým množstvím nektaru mě tyto dvě slabiky kṛṣ-ṇa požehnaly. Když zpívám svaté jméno Krišna, po jazyku se mi rozlévá znamenitá nektarová chuť Jeho extatického tance. Díky této chuti toužím mít mnoho, mnoho úst. Když toto jméno vstoupí do mých uší, přeji si mít mnoho miliónů uší, protože mám tak silnou touhu vychutnávat si jeho sladkost. A když konečně vstoupí na nádvoří mého srdce, vyjevuje Krišnovu plně rozvinutou podobu, krásu, vlastnosti, slávu a zábavy, které si nekonečnou nektaruplnou slastí podmaňují celou moji mysl, srdce a smysly.“

Rúpa Gósvámí, Vidagdha Mádhava 1.15

Gópáldží Mandir, Rouen, Francie, 2013