Jak vypadá duchovní svět dle verše cintamani prakara sadmasu? Přednáška z Francie z roku 2013.

Audio online:

Audio ke stažení:

https://drive.google.com/file/d/1vl6jTET08FOStTzuNsC9fH6qXvItUsyI/view?usp=sharing

13-12 Duchovní sídlo

Rád bych mluvil o jednom z hlavních veršů z Brahma Samhity:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa – místo, kde sídlí Šrí Šrí Rádhá a Krišna na úrovni Golóky, je tvořené velmi cennými materiály – zlatem, stříbrem a drahokamy, ale jiná místa jsou zase zcela přírodní. Vše je zdobeno nádhernými rostlinami a květinami, mezi kterými létají bzučící čmeláci a pijí jejich med. Celé prostředí naplňují zvukem svého radostného bzučivého zpěvu. Tito čmeláci nikdy nikoho nebodají a také je nikdo neodhání, když se přiblíží, protože jsou to přátelé. Kromě bohatého sídla z drahokamů mají ve Vrindávanu Rádhá a Krišna také květinové háje. Ty nejsou zdobeny jen květy, které je naplňují vůní, ale také tam bzučí spousta čmeláků a včel. Ti k Božskému Páru někdy přiletí a obklopí Je a tak kromě nektaru z květů získávají také nektar z Jejich lotosových obličejů. Pak zase odletí a vrátí se ke svým květinám. Rostliny jsou také živé! Když se k nim Rádhá s Krišnou přiblíží, tak se k nim rostliny nakloní a natáhnou se, aby se Jich mohly dotknout. Na té úrovni je všechno pohyblivé, na rozdíl od rostlin a stromů v tomto světě. Kdybychom uviděli, jak se k nám přibližuje strom, pravděpodobně bychom utekli. Na duchovní úrovni je to ale normální. Mohou se chovat jako běžné stromy a rostliny, ale také dokážou obživnout. Flétna, květiny, drahokamy a různé další věci jsou většinou v šánta rase a chovají se jako nehybné předměty. Občas se ale aktivně zapojí do zábav Božského Páru a mají s Ním vzájemné živoucí výměny. Někdy s Nimi mají tyto výměny neviditelné a v očích ostatních se nadále chovají jako nehybné předměty.

Je popsáno, že když Krišna a Rádhiká náhle zmizí z tance rása, jsou všechny vradža gópí velmi bolestivě zasažené zármutkem z odloučení od Nich a tak Je začnou zoufale hledat. Snadno ale poznají, kudy se Rádhá s Krišnou vydali – podle rostlin, květin a stromů po stranách cesty, kterou kráčeli. Jak? Rostliny, květiny i větve ovocných stromů se ohýbají dolů, jakoby vzdávaly poklony Šrímatí Rádhice a Krišnovi, anebo v odloučení od Nich se smutně sklánějí. Cítí, že získaly Jejich dotyk, ale žádný další dotyk už nepřichází a tak jsou sklíčené bolestí odloučení. Některé jsou šťastné z toho, že se jich Božský Pár dotknul, ale některé přemohl zármutek stesku. To je příklad toho, jak mají ve Vrindávana líle rostliny, květiny a ovocné stromy vzájemnou výměnu s Božským Párem.

Nejoblíbenější místo Šrímatí Rádhiky a Krišny je pod velkými kalpa-vrikšami. Jsou tam nádherné trůny, sedačky a houpačky. Nejraději mají své zábavy právě pod těmito stromy. Kalpa vrikša znamená strom přání. Někdy o nich slýcháváme v různých příbězích. Je to strom, který nám nedává jen skvělé ovoce, ale také nám okamžitě splní cokoliv, po čem toužíme. Na Golóce, v božském sídle Šrímatí Rádhiky a Krišny, je mnoho takových stromů a rostou na různých místech. Cokoliv potřebují pro své zábavy, vše se díky kalpa vrikšám okamžitě objeví. Na naší omezené světské úrovni omezení vidíme, že vše dlouho trvá, než se objeví. Tvoření zabírá spoustu času a je také zapotřebí určitý proces. Celý vesmír vznikal postupně a díky zplnomocnění vůlí Pána nakonec vznikl. Pánova vůle toho dokáže mnohem víc, než stromy přání. Síla Jeho vůle je vlastně původním stromem přání. Příbytek Pána vznikl právě díky Jeho vůli. Na té úrovni se vše může objevit okamžitě, podle toho, jak si to Pán přeje. Vše se objevuje a mizí dle Jeho vůle.

Lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam – Rádhárání a Krišna jsou většinu času obklopeni nespočetným stádem krav surabhi. Nejsou to žádné obyčejné krávy ale mají stejné vlastnosti, jako kalpa vrikši – to znamená, že komukoliv plní všechna přání. Vypadají jako nádherné, vznešené, zářící krávy, ale jsou mnohem chytřejší, silnější a kvalifikovanější, než lidé na této zemi. A jejich mléko je nepopsatelně úžasné a nektarové! Není rozdíl mezi chutí nektaru a chutí jejich mléka. V tomto sídle Pána existují kromě řek, ve kterých teče voda, také řeky mléka a kondenzovaného kšíru. Co teprve říct o chuti řeky nektarového mléka! Neexistuje nedostatek jídla, pití či chutí. Všeho je přebytek. Šrímatí Rádhika a Krišna jsou většinou obklopeni těmito krávami a starají se o Ně stromy přání, které od vedením Jógamáji a Baladévy různými způsoby vylepšují zábavy Božského Páru.

Lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ – nejsou tam jen stromy plnící přání a krávy plnící přání, ale také jsou Rádhá s Krišnou obklopeni stovkami a tisíci nejnádhernějších a nejšaramantnějších božských dívek, které Jim neustále láskyplně slouží. Máme představu o tom, kdo jsou andělé. Tyto dívky z Golóky – vradža gopí – jsou takovými anděly. Jsou nádherné, mocné a kouzelné. Jsou také plně kvalifikované k tomu, aby splnily všechna přání Božského Páru, jakmile na ně jen pomyslí. Proto se jim také říká dívky plnící přání. S hlubokou úctou a láskou uctívám lotosové nohy tohoto slavného Božského Páru – Šrí Šrí Rádhy a Krišny, kteří jsou tak oddaně uctíváni tolika nádhernými vradžskými dívkami.

Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi – s úctou a z celého srdce s láskou uctívám toho prvotního Pána Govindu, který má tak nádherné transcendentální zábavy v té nejblaženější společnosti bohyně Šrímatí Rádhárání.

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

Krišna, Govinda, je Nejvyšší Osobnost Božství. Jeho tělo je věčné, blažené a plné poznání. Nemá žádný původ, protože je původem všeho a je příčinou všech příčin.

(Brahma Samhita 5.1)

Kasturi tilakam lalata phalake vakshasthale kaustubham
Nasagre navamauktikam karatale venum kare kankanam
Sarvange haricandanam
sulalitam kantheca muktavali
Gopastri pariveshtito vijayate gopala cudaamanih

Ó Krišno! Kasturí Tilak (z mošusu), červená rituální tečka zdobí Tvé čelo a klenost Kaustubha zdobí Tvou hruď. Nava mouktika, perlička na Tvém nose, Tvé prsty třímající flétnu a Tvá zápěstí zdobí náramky. Ó Šrí Hari! Celé Tvé tělo je pokryto vonnou santálovou pastou a na Tvém krku visí nádherná girlanda. Dal jsi mukti (vysvobození) gópím, které Tě následovaly. Nechť vítězí tento Pán, který dokázal, že je čúdámani (klenotem všech klenotů) i pro obyčejného pasáčka.

(Krišna Karnámrita 2.108)

sajalajaladha neelam darsitodara leelam
karataladhrta sailam venunadairasalam
vrajajanakulapalam kaminí kelilolam
taruna tulasi malam naumi gopalabalam

Uctívám mladého pasáčka, Bála Gopála, který je tmavý jako mrak nesoucí déšť, který ukázal úžasné zábavy, který držel horu na své ruce, který hudbou svojí flétny vytvářel sladký nektar, který ochraňoval pasáčky, který si zahrával s gópími a který nosil nádhernou girlandu z tulasí.

(Krišna Karnámtita 2.86)

Phulendibaramindukantibadanam bahambatamspriyam
Sribatsankmudarkaustubhadharam pitambaram sundaram
Gopinam nayanotpalarchitatanum gogopasanghabritam
Govindam kalabenubadanparam dibyangbhusham bhaje

jayati jayati’ namananda rupam murarer
viramita nija dharma dhyana pujyadhi yatna
katham api sakrdattam muktidam praninam yat
paramamrtam ekam jivanam bhusanam me

Sláva extázi ve službě božského jména! Pokud se nám podaří dostat se do styku s tímto zvukem, pak všechny naše činnosti ustrnou – nebudeme mít potřebu dělat cokoliv jiného. Naše nejrůznější povinnosti pozbudou své důležitosti, jakmile dosáhneme služby Krišnovu Svatému Jménu.

Brihad Bhagavatamrita 1.1.9

tuṇḍe tāṇḍavinī ratiṁ vitanute tuṇḍāvalī-labdhaye
karṇa-kroḍa-kaḍambinī-ghaṭayate-karṇārbudebhyaḥ spṛhām
cetaḥ-prāṅgana-saṅginī vijayate sarvendriyāṇāṁ kṛtim
no jāne janitā kiyadbhir amṛtaiḥ kṛṣṇeti varṇa-dvayī

Netuším, jakým množstvím nektaru mě tyto dvě slabiky kriš-na požehnaly. Když zpívám Svaté Jméno Krišna, po jazyku se mi rozlévá znamenitá nektarová chuť Jeho extatického tance. Díky této chuti toužím mít mnoho, mnoho úst. Když toto Jméno vstoupí do mých uší, přeji si mít mnoho miliónů uší, protože mám tak silnou touhu vychutnávat si jeho sladkost. A když konečně vstoupí na nádvoří mého srdce, vyjevuje Krišnovu plně rozvinutou podobu, krásu, vlastnosti, slávu a zábavy, které si nekonečnou nektaru plnou slastí podmaňují celou moji mysl, srdce a smysly.“

Vidagdha Mādhava 1.15