Jak vypadá skutečná láska na božské úrovni? Přednáška z Francie z roku 2013.

Audio online:

Audio ke stažení:

https://drive.google.com/file/d/1u4KHeSfnEYWidT92A4lnkUcvogV2YvL-/view?usp=sharing

Dnes bych rád něco řekl o slávě Pána Čaitanji – Šrímána Maháprabhua. Bez milosti Jeho a také Nitjánandy Prabhua, Gadádhara Prabhua a Panča-tattvy nedokážeme skutečně vstoupit do světa božské lásky Rádhy a Krišny. Božský Pár, Nejvyšší Bůh a Bohyně, se spojili a sestoupili v podobě Pána Gaurangy. Velcí oddaní to v této kalijuze, v této součastné době, pochopili a zrealizovali, že Pán Krišna samotný, který přijal transcendentální náladu a pleť Šrímatí Rádhiky a zjevil se ve zlaté podobě Pána Gaurangy, aby nám požehnal. Rája Rámananda Prabhu na Níláčale měl v jeden moment daršan této božské reality, že Pán Čaitanja není nikým jiným, než spojením Rádhy a Krišny. Viděl na své vlastní oči, jak se Pán Čaitanja rozdělil ve dva – na Rásarádže Krišnu, nejvyššího a nejkrásnějšího vládce chuti veškerých extatických nálad lásky, a Mahábháva Svarúpiní Šrímatí Rádhiku – Krišnovou blaženou náladu lásky. Ona je ztělesněním nekonečného oceánu Rasarádžových láskyplných oddaných blažených nálad.

Hlavním důvodem, proč se Pán Čaitanja zjevil, byla Jeho touha neomezeně vychutnal vipralabha prému Šrímatí Rádhiky, aby zakusil tuto nejextatičtější blaženou bolest lásky v odloučení od Krišny. Tento svět je považován za vipralabha kšétru – místo, na kterém Krišnu zakoušíme v náladě odloučení. Na rozdíl od úrovně Jeho božského příbytku tu Krišna není neustále viditelně projevený. Na Golóce neustále ukazuje své božské dovádění a blažené zábavy. Na této pozemské úrovni je většinou neviditelný a neprojevený, a to vytváří odloučení. Někteří Mahá-bhágavatové proto nazírají na tuto Zemi jako na vipralabha kšétru, jako na místo, kde se můžeme spojit s Nejvyšším Pánem skrze bolest odloučení. „Krišno, kde jsi? Proč jsi ode mě tak daleko? Kdy se mi přiblížíš, můj milovaný Pane? Kdy se já přiblížím k Tobě? Když milostivě přijmeš moje srdce, duši a vše ostatní v láskyplné oddané službě Tobě?“ Tuto náladu najdeme i v božském životě Pána Čaitanji. Někdy naříkal pro Krišnu a volal Ho:

haha krishna prana-natha vrajendra-nandana!
kahan yana kahan pana, murali-vadana

Ó milovaný Pane Krišno, kam mám jít, kterým směrem se vydat, abych Tě našel? Ty jsi mým životem, jsi mým vším. Milovaný synu Maharádže Nandy, nedokážu už nadále bez Tebe žít. Kdy Tě spatřím? Kdy před svýma očima uzřím Tvou Božskou podobu? Kdy Tě budu moci obejmout s veškerou láskou? Prosím, řekni mi, co mám dělat, abych Tě získal a abych Tě dosáhl ve svém srdci? Řekni mi, jak mohu získat Tvůj daršan a být ve Tvé nektarové společnosti, která je životní silou Tvých oddaných, bez které nedokážou žít? Někdy oddaní žijí i přes tuto veškerou bolest z odloučení, protože Ty zplnomocňuješ Tvou milostí jejich životy a tak je zachraňuješ. Protože jinak by oddaný nedokázal přežít akutní bolest odloučení od Tebe, proč i nadále žije, je ten, že Ty udržuješ jeho život.“

A Čaitanja Maháprabhu se zjevil zejména proto, aby mohl vychutnávat tuto lásku v bolesti odloučení od Krišny, Jeho milovaného Pána. Mimoto si také někdy vychutnával lásku ke Krišnovi v náladě spojení. Krišna préma má dvě kategorie:

1. V náladě spojení ve spojení
2. V náladě spojení v odloučení

Šrímán Maháprabhu ve svém božském životě zakoušel oba dva druhy lásky ke Krišnovi. Ale zejména se nořil do chuti vipralambha prémy. Také ale víme, že Pán Čaitanja byl Pánem nejvyššího milosrdenství – tak ho viděli a realizovali Jeho oddaní. Během Jeho života zachránil spousty duší, jejichž životům požehnal proudem Krišna-prémy. Tento Pán-Spasitel byl tak milostivý! Společnost Pána Čaitanji byla tak silná, že kdokoliv, kdo s Ním přišel do styku, se okamžitě stal velkým oddaným, začal plavat v oceánu extatické lásky ke Krišnovi a jeho život byl nanejvýše požehnán extatickým naplněním. Proto Naróttam dás Thákur složil píseň Gourangera Dyuti Pada, ve které Pána Čaitanju uctívá. Je to nádherná oddaná píseň a když čteme její text, tak můžeme vidět, kolik oddané lásky Naróttam Dás Thákur k Pánu Čaitanjovi cítil.

Necítil jen společenskou lásku – je obrovský rozdíl mezi obyčejnou společenskou láskou a oddanou láskou. V porovnání s oddanou láskou je obyčejná láska velmi laciná. Něco se mi líbí, tak to miluji. Líbíš se mi, proto tě miluji. Jakmile se mi líbit přestaneš, přestanu tě milovat. A láska je pryč. Byla totiž založená na sobeckých tužbách a dočasném zalíbení. Jakmile je narušený sobecký zájem mezi dvěma zamilovanými, tak láska odletí pryč. Povaha božské lásky má úplně jinou kvalitu. Je v ní hluboký závazek a není dočasná, křehká, zranitelná a nezávisí na dočasných zalíbeních. Je to láska se závazkem a úctou, a proto se jí říká oddaná láska. A tato vznešená božská láska může být nabídnuta Šrímatí Rádhárání, Šrí Krišnovi, Šrí Čaitanjovi a Šrí Nitjánandovi. V oddané lásce je oddaný závazek a ten přináší tolik radosti a blaženosti. Jakmile jednou vstoupíme do tohoto světa božské lásky, je všechno blažené a nejsou tam žádné malicherné konflikty. Láska na božské úrovni není křehká jako ta z tohoto světa. Je hluboká a mocná, plná oddaného štěstí.

I když ve světě těchto božských vztahů nastane nějaký dočasný nesoulad názorů, je okamžitě nádherně zharmonizován, protože je tam tolik láskyplné péče a loajality. Chápání lásky je zcela prosté vykořisťování. Proto lze všechno snadno a hezky harmonizovat.

Vzdávám ty nejuctivější poklony k lotosovým nohám Pána Čaitanji a modlím se o to, aby jeho milost byla udělena nám všem. A nejen Jeho milost, ale také Božská milost celé Panča-tattvy, jeho milovaných společníků.

Gourangera Dyuti Pada (Sabarana Šrí Gaura Mahima)
Naróttam dás Thákur

gaurāńgera duṭi pada, jār dhana sampada,
se jāne bhakati-rasa-sār
gaurāńgera madhura-līlā, jār karṇe praveśilā,
hṛdoya nirmala bhelo tār

Každý, kdo přijal lotosové nohy Pána Čaitanji, dokáže pochopit esenci oddané služby. Koho zaujmou zábavy Pána Čaitanji, tomu se v srdci vyčistí všechny nečistoty.

je gaurāńgera nāma loy, tāra hoy premodoy,
tāre mui jāi bolihāri
gaurāńga-guṇete jhure, nitya-līlā tāre sphure,
se jana bhakati-adhikārī

Ten, kdo jednoduše přijme jména Gaura Sundary, Šrí Krišny Čaitanji, okamžitě vyvine lásku k Bohu. Takovému člověku říkám: Bravo! Skvělé! Velmi dobře! Když někdo oceňuje Čaitanjovy milostivé zábavy, cítí extázi a někdy pláče, dokáže mu tento proces pomoci pochopit věčné zábavy Rádhy a Krišny.

gaurāńgera sańgi-gaṇe, nitya-siddha kori’ māne,
se jāy brajendra-suta-pāś
śrī-gauḍa-maṇḍala-bhūmi, jebā jāne cintāmaṇi,
tāra hoy braja-bhūme bās

Když člověk pochopí, že společníci Pána Gaurangy jsou věčně osvobození od hmotného znečištění, může být okamžitě povýšen do transcendentálního příbytku Pána Krišny. Kdo pochopí, že Navadwíp se neliší od Vrindávanu, ten ve skutečnosti žije ve Vrindávanu.

gaura-prema-rasārṇave, śe tarańge jebā ḍube,
se rādhā-mādhava-antarańga
gṛhe bā vanete thāke, ‘hā gaurāńga’ bo’le ḍāke,
narottama māge tāra sańga

Kdo řekne: „Nechť se ponořím hluboko do vln nektarového oceánu transcendentálního láskyplného hnutí představeného Pánem Čaitanjou“, ten se okamžitě stane jedním z důvěrných oddaných Rádhy a Krišny. Je jedno, jestli je to grihasta a bydlí doma, či vánaprasta nebo sanjásí žijící v lese. Pokud někdo pronese: „Ó Gaurango“ a stane se Čaitanjovým oddaným, pak Naróttam dás prosí o jeho společnost.