Kolik času a energie bychom měli věnovat materiálním a kolik duchovním činnostem? Přednáška z Oděsy na Ukrajině z roku 2011.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1oUYFeklJJKMSAwB4LW7Goanuq7yf7G-x/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing

PŘEPIS

Píseň Bhaktivinóda Thákura Bandhu-sangé mluví o nejkrásnějším Pánu Krišnovi velmi rozkošně. Sladce popisuje nesrovnatelnou přitažlivost krásy a vlastností Pána Krišny v podobě Góvindadévy. Autor tuto píseň složil, aby velmi hezky popsal to, co prožíval, a my si teď můžeme krásně vychutnat její náladu.

bandhu-saṅge yadi tava raṅga parihāsa, thāke abhilāṣa
(thāke abhilāṣa)
tabe mora kathā rākha, jeyo nāko jeyo nāko,
mathurāya keśī-tīrtha-ghāṭera sakāśa

Pokud opravdu toužíš po tom, aby sis užíval smíchu a vtipkování s přáteli a rodinou, poslechni mě – nechoď do Mathury na Kéší ghát!“

govinda vigraha dhari’, tathāya āchena hari,
nayane vaṅkima-dṛṣṭi, mukhe manda-hāsa
kivā tri-bhaṅgama ṭhāma, varṇa samujjvala śyāma,
nava-kiśalaya śobhā śrī aṅge prakāśa

Pán Hari tam přijal podobu Góvindy, který dává potěšení všem, jehož pohled je uchvacující a jehož ústa se jemně usmívají, který zaujímá na třech místech prohnutý postoj, jehož pleť má zářivou barvu ś yāma a jehož údy jsou jemné jako svěží čerstvé lístky.“

adhare vaṁśī-ṭī tā’ra, anarthera mūlādhāra,
ś ikhi-cūḍākeo bhāi koro nā viśvāsa
se mūrti nayane here, keha nāhi ghare phire,
saṁsārī gṛhīra je go hoya sarva-nāśa
(tāi mora mane baḍa trāsa)
ghaṭibe vipada bhārī, jeyo nāko he saṁsāri,
mathurāya keśī-tīrtha-ghāṭera sakāśa

Zvuk jeho flétny vaṁśī na jeho rtech způsobuje pobláznění. Bratře, nevěř Tomu, kdo se zdobí pavím peřím! Pokud Ho zahlédneš, již se nedokážeš vrátit domů. Tvůj rodinný život bude zničený. Čeká tam na tebe nebezpečí. Pokud si chceš užívat rodinného života, nechoď do Mathury ke Kéší Ghátu!“

Význam této písně je nutné chápat sladkým, pozitivním způsobem. Nebojte se, že když budete přitahováni ke Krišnovi, rodina už vás nebude zajímat. Tato píseň pojednává o zavrhnutí nižších chutí a světského rodinného života, aby člověk mohl přijmout věčný příbuzenský vztah ke Krišnovi. Světské rodinné vztahy jsou jen dočasné, nebudou pokračovat věčně. Smrtí tohoto hmotného těla zmizí veškerá připoutanost i rodinné vztahy. Ale přitažlivost k věčnému nektarovému příbuzenskému vztahu ke Krišnovi je tak úžasná a trvalá! Cílem našeho života je přijmout Krišnovu rodinu a stát se jejím členem. Abychom byli do této rodiny přijati, musíme se zbavit některých rodinných pout, které vědomí Krišny odporují.

Musíme vytvořit prostor, kam může Krišna do našeho života vstoupit. Pokud veškeré místo zabírají světské rodinné zájmy, vztahy a povinnosti, pak Krišna nebude mít prostor, kam by do našeho života mohl přijít a obejmout nás. Proto si oddaní neustále dávají pozor na to, aby měli pro Maháprabhua a Božský Pár vyhrazené místo. Oddaní by neměli být příliš zaměstnáni světským rodinným životem a hmotnými vztahy. Ā dhyātmika sādhana (čistá duchovní praxe) je vědomá snaha o přijetí božské Pravdy a odstranění všeho, co se jí příčí. Je to přijetí všeho příznivého pro vědomí Krišny a odmítnutí všeho nepříznivého. Když žijeme rodinným a společenským životem, měli bychom si být neustále plně vědomi toho, že nemůžeme Krišnovi dávat jen trošku času, jen nějakých 20, 30 procent. To není ideální způsob žití duchov­ního života.

Krásný verš Rúpy Gósvámího říká:

smerāṁ bhaṅgī-traya-paricitāṁ sāci-vistīrṇa-dṛṣṭiṁ
vaṁśī-nyastādhara-kiśalayām ujjvalāṁ candrakeṇa
govindākhyāṁ hari-tanum itaḥ keśi-tīrthopakaṇṭhe
mā prekṣiṣṭhās tava yadi sakhe bandhu-saṅge’sti raṅgaḥ

Ó příteli, pokud si toužíš užívat s přáteli a příbuznými, nedívej se na Pánovu podobu známou jako Góvinda, který se prochází kolem Kéší-tīrthy na břehu řeky Jamuny, který má jemný úsměv na rtech, který zaujímá na třech místech prohnutý postoj, jehož oči těkají všude a na jehož spodním rudém rtu, který vypadá jako něžné poupě, spočívá flétna a který vypadá úžasně, ozdobený pavím peřím.“

Šríla Rúpa Gósvámí, Bhakti Rasámrita Sindhu, 1.2.239

Otevři srdce transcendentální kráse Pána Góvindy a veškerá pouta k hmotě z tvého života prostě zmizí. Tak moc je to silné!“ Krišnovo Božstvo Góvindadžího instaloval Šríla Rúpa Gósvámípáda a měl ho tak rád! Když tento sanskrtský verš složil, popsal v něm nádheru a slávu svého milovaného Božstva, Góvindadžího, přitahován Jeho bezmez­nou krásou. A trošku se obával, že pokud bude Góvindadží stejným způsobem přitahovat i srdce ostatních oddaných, pak se jejich rodinné životy a další záležitosti zcela rozpadnou.

Thákur Bhaktivinód to také zažil a v náladě Rúpy Gósvámího složil tuto krásnou píseň, Bandhu-sangé, založenou na Rúpově verši. Krišnovi oddaní někdy popisují zkušenost s božským světem rozver­ným jazykem a tato píseň je jedním z příkladů. Někdy si oddaní velmi stěžují na to, že Krišna je až přespříliš přitažlivý díky Jeho kráse a vlastnostem. Vradžské gopī si také na Krišnu velmi stěžovaly, že je přitahuje natolik, že se jim rozpadl rodinný život. Zejména zvuk písně Krišnovy flétny, ale také Jeho kouzelné zábavy i všechno ostatní jejich rodinné životy natolik rozvířilo, že si roztomile stěžovaly, proč jim to vlastně Krišna udělal. Taková je povaha Krišna-premy (extatické lásky ke Krišnovi). Když se někomu v životě objeví, pak už nemůže žít tak jako dřív, neboť se mu všechno rozloží a rozpadne, protože Ten, kdo je přitažlivý tak, až to láme srdce, mu všechno zničí. Ale v konečném smyslu všechny tyto stížnosti jen vylepšují proud Krišnovy līly (zábav).

Rúpa Gósvámí dal všem skvělou radu: „Oddaní, dávejte si dobrý pozor! Nechoďte na darśan k mému krásnému Góvindovi. Buďte opatrní! Když ho spatříte anebo když On spatří vás, všechno vám ukradne – vaši mysl i srdce, vytvoří ve vás odpor ke všemu hmotnému a váš rodinný život se rozpadne na prach. Pokud chcete pokračovat ve světském společenském a rodinném životě, neudělejte tu osudovou chybu, že byste přišli na Kéší Ghát a podívali se na mého milovaného Góvindadévu. On by vám všechno vzal. Jakmile spatříte Jeho na třech místech prohnutou podobu, když jen zahlédnete, jak umělecky ve svých rukách drží flétnu a jak na vás pomrkává, pak veškerá vaše rodinná pouta okamžitě zmizí. Pokud chcete v rodinném životě pokračovat, pak za mým Pánem Góvindadžím nechoďte. Varoval jsem vás!“

Rád bych ještě dodal, že Rúpa Gósvámípáda neviděl posvátné Božstvo Góvindadévdžího běžným způsobem, jako když máme Jeho darśan my. Šríla Rúpa Gósvámípáda ve skutečnosti viděl mnohem více. Skrze toto nádherné Božstvo viděl původního Góvindu. Když jsme ve Vrindávanu, naším zrakem můžeme zahlédnout jen vnější podobu Božstva Góvindadžího. Jeho původní podoba je tak transcendentální, že ji běžné oči nemůžou spatřit. Nejvyšší Pán Krišna se projevuje v různých podobách. Zde, na pozemské úrovni, se zjevuje v podobě mnoha nádherných Božstev. Zároveň má transcendentální původní podobu zvanou svayam-rūpa projevenou na úrovni Jeho transcendentálního sídla – Gólóky. Ta je nepopsatelně nádherná a překonává vše ostatní. Šríla Rúpa Gósvámípáda měl ve skutečnosti skrze své Božstvo Góvindadžího darśan právě této původní podoby Góvindy. Transcendentální krása původní podoby Góvindadžího přitahovala jeho srdce natolik, že vyjádřil svůj úžasný prožitek nádhernými verši.

Mají rodiče nějaký prospěch z toho, když se jejich děti stanou oddanými Krišny?

Je zcela jisté a svatá písma nám také slibují, že příbuzní oddaného nějaký duchovní prospěch z jeho duchovní praxe získají, protože ten nikdy nezmizí. Tím si můžeme být jistí. Jeho množství a kvalita ale závisí na kvalitě vědomí Krišny toho oddaného. Většinou dědíme po předcích nějaký majetek či práva. V tomto případě ale předci dědí něco od svých budoucích generací. A nejen předci, ale i potomstvo toho oddaného získá prospěch. Všichni, kdo jsou nějak pokrevně spřízněni – předci i budoucí generace – získají určitou část jakéhokoliv transcen­dentálního benefitu, který oddaný službou Krišnovi nahro­madí. Jak přesně se to děje, je záhadou. Ale děje se to.

Co nám přinese vědomí Krišny?

Slyšel jsem, že když děti ze západních rodin přijmou vědomí Krišny, tak jejich rodiče naříkají: „Kriste, Ježíši, co se stalo našim synům a dcerám? Vědomí Krišny je zcela pohltilo a my jsme o ně téměř přišli! Ó Ježíši, ó Bože, co se to stalo?“ Ale když je Ježíš a Bůh slyší, tak se jen usmívají a říkají: „Vy ani netušíte, jaké máte štěstí, že se vaši synové a dcery přidali do našeho krásného náboženství, které se neliší od toho vašeho. Copak to nevidíte?“

Ve vědomí Krišny existuje velmi krásný koncept Boha. Maháprabhu poukazoval na to, že pochopení Boha ve vědomí Krišny je úžasnější, než všechna ostatní pochopení. Nabízí totiž komplexní pohled, který je plný neskutečné krásy, kvalit, slávy, hravosti a přitažlivosti. Všechny věci, které máme v životě nejraději, kterých si ceníme, po kterých toužíme a kterých se snažíme dosáhnout, jsou v plné kráse přítomny ve vědomí Krišny. Koncepce Boha je ve vědomí Krišny nejkrásnější a nejucelenější. Křesťanské chápání Boha se zaměřuje na Jeho sílu, všemocnost a velikost. Láska a oddanost k Nejvyššímu Pánu jsou tam také přítomné, ale většinou jen okrajově. Ale ve vědomí Krišny je vše – je tam nadbytek nádherných vlastností, krásy i životní blaženosti. Křesťané také věří v lásku k Bohu, ale plnohodnotnou, extatickou lásku k Bohu lze najít ve vědomí Krišny. Chápání Boha ve vědomí Krišny je plné všemocnosti, síly, krásy a blaženosti. Ve vědomí Krišny můžeme najít všechno, co v životě potřebujeme, aby byl dokonalý.

Když budeme ke Krišnovi přitahováni, začnou na nás mít vliv Jeho vlastnosti. Taková je nejvyšší koncepce našeho života. Být připoutaný ke Krišnovi znamená být připoutaný ke vznešenému, vynikajícímu, božskému životu. Nebojte se, že když se příliš připoutáte ke Krišnovi, tak přijdete o váš nižší, obyčejný život. Jen ho vyměníte za život neobyčejný. Ti, kdo jsou rozhodnuti žít světským životem a nechtějí být spojeni s božskostí, se bojí, že dotek svatého života jim hmotný život zničí. Tito lidé by se měli držet od vědomí Krišny dál, aby k tomu nedošlo. Kdo z nás je natolik požehnaný a šťastlivý, že je přitahován skutečným životem ve vědomí Krišny a jeho zájem o hmotný život opadá? Pokud se to někomu stane, pak by jeho štěstí mělo být oslavováno.

Vzpomínám si na velmi pěkný příběh. Kdysi žily dvě děti, které byly velmi neposedné. Jejich rodiče se obávali, že své děti nedokážou vzdělat. Byly totiž tak zlobivé, že žádný učitel, kterého pro ně najali, nevydržel déle než pár dní. Pak ho děti vyhnaly a on se musel omluvit rodičům, že je nedokázal zvládnout. Rodičům to dělalo stále větší starosti. Oba byli vzdělaní, takže přirozeně chtěli, aby jejich děti byly rovněž vzdělané a společensky uznávané. Nevzdávali to ale a snažili se najít kvalifikovaného učitele.

Jednoho dne přišel nový učitel a rodiče mu vysvětlili, jak se věci mají. Učitel souhlasil s tím, že bude děti učit. Řekl rodičům, že ty děti zvládne, ale dal si podmínku, že rodiče nesmějí zasahovat do jeho výuky. Rodiče souhlasili. Když ho děti uviděly, mrkly na sebe a řekly si, že je to jen další člověk, se kterým si snadno poradí. Ale on nebyl jako ostatní.

Učitel zjistil, že ty děti jsou opravdu tak divoké, jak rodiče tvrdili a že jim nejde žádným způsobem domluvit. Začal tedy vymýšlet nové způsoby vyučování založené na tom, co měli tito kluci rádi. Když je chtěl naučit počítat, zcela se odmítali cokoliv učit. Zjistil ale, že mají velmi rádi čokoládové pralinky tak jich několik koupil. Jednu po druhé jim je dával a říkal jim: „Máš jednu pralinku a dám ti druhou, kolik jich teď budeš mít?“ Kluci ty laskominky velmi milovali a říkali – „Nedávej mi jen jednu, dej mi dvě“ a učitel řekl: „Dobře, dám vám dvě“ a oni odpověděli: „Ne, dej mi tři, ať mám víc, než bratr, ten bude mít jenom dvě!“ Oba chtěli víc a víc sladkých pralinek a tak se učitel zeptal: „Dobře, ale řekněte mi, kolik jich chcete?“ Klukům ty pralinky tak chutnaly, že si ani nevšimli, že se vlastně učí počítat. Najednou ten mladší kluk řekl: „Brácho, vždyť on nás učí matematiku, vždyť nás naučil počítat! Už ho nesmíme dál poslouchat!“ Ale učitel jim nedal na vybranou – pokud chtějí další sladkosti a hračky, musí se s ním bavit matematickým způsobem. A pokud ne, o všechno přijdou a ani rodiče jim nepomůžou. Výběr nechal na nich. V ten moment už ale kluci byli pod kontrolou a učitel byl schopný je vzdělávat tím, že využil jejich připoutanosti a chutí k tomu, aby je něco naučil.

My jsme také jako ty rozpustilé děti a čistí oddaní jsou jako moudří učitelé. Nechceme se učit o vyšších věcech, které nám mohou přinést tolik dobrého, ale i přesto vznešení učitelé přicházejí do našich životů a pro naše vlastní dobro na nás působí pozitivní silou. Někdy se nestaráme o naše vlastní dobro, ale oni nám i přesto přinášejí vyšší požehnání. A v tom je jejich vznešenost.

V životě existují dva druhy věcí – jedny vypadají na první pohled přitažlivě, ale končí špatně. Védsky se jim říká preya. Je tu ale další cesta, která je pro náš život skutečně příznivá a ta se jmenuje ś reya. Ta je na začátku trošku nepříjemná a hořká, když po ní ale budeme kráčet dál, tak nám přinese veškeré pozitivní výsledky. Ze začátku sice nevypadá moc hezky, ale její přínos do našeho života je velmi kladný a pozitivní. Proto bychom se měli vydat cestou ś reyi, nikoliv preyi.

O preyu se například jedná, když si dáme nějaké laskominky, i když nemáme hlad. Když je sníme, rozbolí nás břicho. I když jsme se při jedení cítili dobře, nakonec je nám špatně. Když přespříliš spíme, tak nás to oslabí a onemocníme. Existuje tolik příkladů toho, že všeho moc škodí. Kromě rozvoje vědomí Krišny. Cesta preyi znamená, že uspokojujeme naše okamžité tužby, aniž bychom si uvědomovali, jaké negativní následky to přinese. Je to nevyrovnané užívání si. Ś reya je naopak pozitivní vyrovnaná sebekontrola, která je nezbytná pro harmonický život.

Oděsa, Ukrajina, 2011

 

 

Oděsa, Ukrajina, 2011