Zásadní otázka, kterou si  hodně z nás klade a zásadní odpověď… Přednáška z Oděsy na Ukrajině z roku 2011.

https://drive.google.com/file/d/1uLTjYLnzUv4raDDdc3FNJQL8E-zQUwEJ/view?usp=sharing

Při zpívání Mahámantry bychom měli cítit alespoň nějakou základní chuť. Pravidelné zpívání Haré Krišna Mahámantry v našem životě by nemělo být jen suchopárné a lhostejní, ale v naší mysli by měla být určitá výrazná chuť a vědomí důležitosti. Thákur Bhaktivinód ve svých písních popsal tuto chuť při vyslovování Haré Krišna Mahámantry či jakéhokoliv jiného Jména Nejvyššího Pána.

Náda jóga je meditací se zvukovou vibrací mantry. Zpívání Svatých Jmen Nejvyššího Pána je s ní spojené. Základním semínkem Nády – světa zvuku – je podle Véd Ómkára. Ve světě božských zvukových vibrací neboli manter můžeme najít jisté „základní“ mantry, jako je Óm, Klím, Rám, Šrím, Hrím… I když tyto „základní“ mantry vypadají jako maličké a krátké, jsou velmi účinné, když se pronášejí s meditací v srdci. Ómkára je považována za hlavní základní mantru, ze které vycházejí všechny ostatní mantry. Je známá jako pranava a je oslavovaná veškerou Védskou literaturou. Když se chcete ponořit do zpívání Ómkáry, začněte v oblasti břicha a pozvedávejte tuto zvukovou vibraci až do sahasráry a ona se pak rozezní celým vaším bytím. Je to skutečně skvělý, úžasný pocit. Je to, jako byste objali celým svým srdcem, duší a bytím zvukovou podobu Boha. Jinými slovy celým svým já objímáte Šabda Brahman, což není nic jiného než zvuková podoba Krišny.

Každý základ božské zvukové vibrace neboli mantry, jako je Óm, Klím, Šrím, Hrím či Rám, má svou krásnou barvu, podobu a specifickou chuť své rezonance. To vše můžeme zakusit na úrovni duše, v hloubi našeho srdce. Je možné to zakoušet pestrobarevným, krásným a příjemným způsobem.

Hlavním důvodem, proč je Šabda Brahman oslavován skrze Védská Písma je, že je to oceán extáze v podobě zvuku. V posvátném zvuku se nachází tolik božské extáze! Ve světě Šabda Brahmanu lze pocítit a zakusit extatickou zvukovou vibraci lásky k Bohu.

Jednoduchým příkladem může být melodická hudba. Když zpíváme a šťastně společně tančíme na nějakou líbivou hudbu, můžeme díky tomuto radostnému zážitku cítit v srdci povznesení. Když se hlouběji ponoříme do světa zpívání či pronášení Mahámantry, uvidíme, že také má pestrobarevnou různorodou krásu a chuť. Když dokážeme Krišnu láskyplně zavolat Jeho Jmény, jako je Hari, Krišna a Ráma, započne blažený zážitek.

Thákur Bhaktivinód na základě vlastní zkušenosti popsal, jak zpívání Mahámantry, které je doprovázené smaranam – láskyplnou meditativní náladou a také láskyplnou rezonancí zvuku, která vychází z hloubi srdce – začne způsobovat úžasnou sladce nektarovou chuť na jazyku, kterou bude možné procítit celým bytím. Mahámantru můžeme zpívat velmi ledabyle a bez zájmu, ale když budeme zpívat živě a s vědomím, že voláme Krišnu, Božský Pár, aby se k nám přiblížili a všimli si nás, bude v tom živoucí pocit. Zpívat musíme s živoucí náladou. Tomu se říká meditace – zpívání doprovázené láskyplnou meditací. Bhaktivinód Thákur nám ve svých písních představuje svou vlastní realizaci získanou náma bhadžanem. Když začal zpívat Svatá Jména se sladkou láskyplnou meditací, v určitý moment skutečně začal cítit, jak sladká podoba Mahámantry vystupuje z oblasti srdce a stoupá vzhůru a rozšiřuje se celým jeho bytím. Pocítil skutečnou chuť nektaru na svém jazyku. Cítil, jak vibrace zvuku Svatého Jména tančila na jeho jazyku, když vyslovoval Mahámantru. Nebyl to jen obyčejný zvuk.

22:50

24:00

Toto byla prvotní zkušenost extáze Bhaktivinóda Thákura ze zpívání Svatého Jména. Co se stalo pak? Ta sladká chuť, kterou zakusil na svém jazyku skrze božskou zvukovou vibraci Svatého Jména, se začala rozprostírat po celém jeho bytí, které zaplavila neskonalou slastí. Popsal tuto zkušenost svými vlastními krásnými slovy.

I my můžeme na našem jazyku zakusit trošičku této chuti, když se budeme opakovaně věnovat pronášení Mahámantry nebo jakéhokoliv Svatého Jména. To je velmi důležité. Pokračujme ve zpívání a snažme se při tom mít oddanou láskyplnou víru. V určitý moment ucítíme na našem jazyku chuť. Chuť tak úžasnou, jakou jsme doposud nepoznali. Je to reálný zážitek, který již zakusilo mnoho oddaných. Přichází ale jen skrze opakované zpívání, které je doprovázené oddanou meditací. Kdybychom to dokázali udělat, pak snadno tuto chuť na vašem jazyku pocítíme. Není to tak těžké. A když ta úžasná chuť zesílí, nebude umístěna jen na jazyku, ale rozprostře se celým vaším bytím a vy pocítíte chvění extáze a blaženosti.

Existují různé úrovně zpívání Mahámantry – Svatých Jmen Pána – doprovázené láskyplnou meditací. Jsou to různé sféry, různé vrstvy, různé aspekty a každý má svou specifickou chuť.

I když to není dokonalý příklad, použiji ho pro dokreslení: súfí se přivádějí do transu tancem a hudební meditací, zatímco zpívají Svatá Jména dle jejich náboženství. Sejdou se dohromady a za doprovodu bubnů za zpěvu Svatých Jmen se roztančí a tak se dostávají do extáze zažívají něco úžasného. Je to radostný trans. Proč dávám tento příklad? Abyste měli představu o tom, jak nesrovnatelně vynikající může být sankírtan-rasa, kterou nám představil Šrí Krišna Čaitanja Maháprabhu. Jaká teprve bude vznešená povaha extatického Krišna sankírtanu? Fantasticky blažený zážitek z něj je s ničím nesrovnatelný a nepopsatelný a tuto blaženou zkušenost lze zakusit pouze srdcem.

Našim cílem je během zpívání a pronášení Svatých Jmen vstoupit do božského transu extatické lásky ke Krišnovi. Neustále bychom měli pamatovat a vědomě si připomínat, že toto je skutečný cíl našeho života.

Když máme něco, co považujeme za velmi cenné a důležité, je přirozené, že slíbíme sami sobě, že se toho budeme snažit dosáhnout. Takový slib zpravidla zahrnuje přijetí pravidla či omezení. Toto pravidlo se ale týká něčeho, co milujeme, takže přísné následování tohoto slibu není suché a tvrdé. Ve skutečnosti nás to baví, protože nás to vede k objektu naší lásky. Tímto způsobem se ze slibu stává láskyplná meditace.

Nápomocné je také přesvědčování se, že už tam jsme, že jsme toho dosáhli. Přesvědčování sebe sama a upevňování víry je rovněž doporučeno Pánem Krišnou v Bhagavadgítě (abháša jóga): „Tento poklad víry už mám, jen ho musím objevit.“ Toto sebe-přesvědčování je velmi nápomocné a je považováno za součást sádhany.

Velcí herci a herečky předtím, než hrají roli, sami sebe přesvědčí, že jsou postavou, kterou se chystají hrát, i když jí ve skutečnosti nejsou. Oni sami mohou být úplně jiní, než je jejich postava, ale i přesto přesvědčí sami sebe natolik, že do nálady své postavy vstoupí a zapomenou na svoji skutečnou existenci. Jen tehdy může herec skutečně přesvědčivě hrát a když zahraje mrtvého, je to tak skutečné, že se diváci rozpláčou. Když hrají, tak reálně zakoušejí nálady a emoce své postavy. Stanou se na chvíli někým jiným. Tito velcí herci a herečky mají zkušenost s tím, že je možné přesvědčit sebe sama do takové míry, že se mohou stát svojí postavou a prožít její náladu. Tímto příkladem jsem naznačil, jak víra může ovlivnit naše životy. V tomto světě je ale veškerá zkušenost dočasná. Ve vědomí Krišny ale není dočasná, iluzorní nebo imaginární. Jakmile se ten zážitek objeví, stane se věčnou realitou.

Když čtete knihu, ve které je něco příliš komplikovaného, nebudete schopni ji pochopit. Když ale přesvědčíte sebe sami, že je potřeba této knize věnovat pozornost a úsilí, tak budete v jeden moment schopni vstoupit do světa její moudrosti, i když to na začátku vypadalo příliš složitě. Proto vznešení a moudří lidé doporučují, abychom vždy mysleli a cítili pozitivně a nikdy negativně. Když se budeme pozitivně přesvědčovat, pak se ty pozitivní věci v našem životě objeví.

Mluvíme o duchovním životě, takže bychom měli vědět, že zážitek v duchovním životě je tvořen vědomím, nikoliv hmotou. Když něčemu intenzivně věříme a s hlubokou vírou se o tom přesvědčujeme, tak se tím nakonec staneme. Je to samozřejmě omezené realitou – pokud se někdo bude přesvědčovat, že je Nejvyšší Bůh, tak se Bohem nestane. Když ale budete ze všech svých sil věřit, že vy sami jste částečkou Boha, pak to bude realistické a jednou tuto pravdu skutečně zrealizujete.

Někdy se v životě stane, že čelíme různým problémům, které vypadají jako neřešitelné a netušíme, jak na ně, protože nemáme zkušenosti. Pokud ale máme pozitivní víru, že zjistíme, jak je vyřešit, pak to časem zvládneme. Musíme sami v sebe pozitivně věřit. S tímto mám osobní zkušenost jak já sám, tak také spousta lidí, které znám – i když nějaké věci v duchovním nebo hmotném životě na začátku vypadají neřešitelné a příliš komplikované, tak díky pozitivnímu přístupu a víře je možné je nakonec zdolat.

Jednou jsem učil studenta fyziky, který nedokázal pochopit Einsteinovu teorii relativity. Snažil jsem se mu vše vyjasnit, ale ten student říkal, že ty matematické výpočty a rovnice jsou pro něj příliš komplikované a že je nechápe. Einstein používal pro své objevy speciální výpočty, které založil na Newtonovi a vymyslel vlastní složitý matematický systém. To bylo ale pro toho studenta příliš těžké a nic nechápal. Řekl jsem mu, že napřed musí udělat jednu věc: musí se zcela vzdát svého negativního pesimistického přístupu, že to nikdy nepochopí a že je to pro něj příliš komplikované. Řekl jsem mu, že musí mít pozitivní víru v sebe a říct sám sobě, že Einsteinovu teorii pochopí, že pro něj není příliš složitá. Aby o své inteligenci přemýšlel pozitivně a optimisticky. Řekl jsem mu: „Ze všeho nejdřív musíš mít pozitivní přístup, že tu teorii dokážeš jasně pochopit a máš k tomu schopnosti. Toto je první lekce, kterou se musíš naučit – mluv se svojí myslí a přesvědč ji, že tvoje inteligence je schopná Einsteina pochopit. Opakuj si to jako mantru 24 hodin a pak a pak se za mnou vrať“. Když další den přišel, začal jsem mu tuto teorii znovu vysvětlovat a on ji skutečně chápal – beze strachu či negativních předsudků. Teorii pochopil a nyní sám vyučuje fyziku.

Naše pozitivní víra je jako léčení vírou. V našem pozitivním myšlení a pozitivní víře je obrovská síla. Musíme objevit v našich životech víc a víc našich pozitivních schopností, která nám pomůže nejen v hmotném životě, ale díky níž uděláme pokrok i v životě duchovním.

Když budete o něčem neustále hluboce přemýšlet, začne se vám o tom i zdát. Budete si myslet, že se vám to skutečně děje. Pokud se z toho snu nikdy neprobudíte, stane se ten sen realitou a běžný svět se stane snem. Co teprve říct o duchovním světě, který je tak mysteriózní! Když budete věřit s pozitivním naladěním a vírou, že se to ve vašem životě stane, nebude to jen vírou, ale skutečně se vám to stane. V duchovním světě je to možné, protože sestává z ducha, z duchovní zkušenosti.

Příklady, které uvádím, jsou omezené a neměly by být chápány absolutním způsobem. Když každý den budeme meditovat, že jsme mladší a mladší a naše tělo a mysl je stále krásnější a jsme plní energie a šťastní – tato meditace bude mít zřejmý pozitivní vliv na naši mysl a výsledky budou patrné – to je vědecky prokázané. Naopak úzkost, obavy a napětí způsobí, že člověk stárne rychleji – tyto věci nás rychle opotřebují. Každý z nás ví, že to tak je – srdce, plíce i ostatní orgány jsou takovým nešťastným životem přímo zasažené. Funguje to i naopak – když se úzkosti zbavíme, jsme pozitivní a šťastní, tak nás to oživí, omladí a přinese příznivý psychologický účinek. I naše tělo a orgány budou pozitivně ovlivněny – to vše jen díky našemu pozitivnímu myšlení a víře. Ájurvéda i jogíni to velmi pěkně popisují – ve víře je mocná síla. A to se týká i Mantra meditace.