Jakou roli hraje hlavní z vrindávanských sakhí a proč se někdy staví do opozice proti Krišnovi? Přednáška z Oděsy na Ukrajině z 3.9.2011.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1oBgJwOJXT26mBzobkwOnqHosl76MI69W/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing

PŘEPIS

Skladba Lalitáštaka nádherně popisuje slávu Šrí Lality déví. Kdo jiný by ji dokázal popsat dokonaleji než Šríla Rúpa Gósvámí, který je Rúpou Maňdžarí? Víte, kdo je inkarnací Lality déví v Gaura-līle (zábavách Čaitanji Maháprabhua)? Je to Svarúp Damódar Gósvámí. V Krišna-līle (Krišnových zábavých) vidíme, že Lalitá déví má nenahraditelnou úlohu při vylepšování nektarových zábav Božského Páru. V Gaura-līle se ta samá Lalitá déví, inkarnovaná jako Svarúp Dámódar Gósvámí, stala velmi milovaným společníkem Pána Čaitanji během jeho vipralambha-daś i – intenzivní akutní bolesti odloučení od Krišny. Když se Krišna zjevil jako Pán Čaitanja a přijal náladu a barvu pleti Šrímatí Rádhiky, tak Lalitá déví také následovala tohoto úžasného Krišnu v podobě Gaurángy a zrodila se jako Svarúp Damódar Gósvámí.

Šríla Rúpa Gósvámípáda je v Krišna-līle Šrí Rúpou Maňdžarí, která je důvěrně blízká Lalitě déví a transcendentálnímu páru, Rádě a Krišnovi. Šrí Rúpa Maňdžarí chápe hloubku a úžasnost slávy a skvělost Lality déví, protože si jsou velice blízké. Rúpa Maňdžarí na vlastní oči vidí, jak Lalitá déví slouží Božskému Páru – Krišnovi a Rádhice. Rúpa Gósvámí byl rovněž naučený a připravený sloužit Šrí Šrí Rádě a Krišnovi pod laskavým vedením Lality déví. Ta je známá jako vůdkyně osmi hlavních sakhī. V Krišna-līle je osm hlavních sakhí – aṣṭa-sakhī, hlavních společnic, které pro Rádhu a Krišnu vymýšlejí a připravují různorodé pestrobarevné zábavy. Dalo by se říct, že jsou to ony, kdo Jejich hravé zábavy splétají a vymýšlejí.

sakhī vinā ei līlā puṣṭa nāhi haya
sakhī līlā vistāriyā, sakhī āsvādaya

Bez gopī nemohou být zábavy Rádhy a Krišny vyživovány. Tyto zábavy se šíří pouze díky jejich spolupráci. A ony si také mohou tyto nálady vychutnávat.“

Šrí Čaitanja Čaritámrita, Madhja, 8.203

Krišnadás Kavirádž Gósvámí v Čaitanja Čaritámritě říká, že tyto aṣṭa-sakhīaṣṭa-mańjarī spolu s mańjarī vymýšlejí a vytvářejí prostředí pro zábavy Rádhy a Krišny. Ve světě Božského Páru mají právo a moc rozhodovat. Božský Pár nemusí přemýšlet o tom, jak proběhne jejich līlā, a mohou se tak jen oddávat svým zábavám dle Jejich sladké vůle. Aṣṭa-sakhī vedené Lalitou déví a mańjarī vytvářejí příznivé prostředí a situace kolem transcendentálního Páru, aby ještě vylepšili náladu Jejich zábav. Ony vlastně zábavy Rádhy a Krišny vymýšlejí, vytvářejí je a zdobí.

Šrímatí Lalitá déví hraje v zábavách Božského Páru úžasnou roli. Nálada Šrímatí Rádhiky je levostranná. Bāma bhāva neboli levo­strannost se vyznačuje vytvářením zdánlivého odporu za účelem zvýšení láskyplné přitažlivosti. Naše guru-varga to krásně vysvětluje tak, že když nejvyšší milovaný Pán chce od své společnice něco velmi drahého a ta je ochotná Mu to okamžitě poskytnout a dělá vše, co On chce, pak se to nazývá dakhiṇī bhāva neboli pravostrannost. Naopak společnice v levostranné náladě se ke Krišnovi chová jinak. Když Krišna touží vzít si od ní něco láskyplného, tak ona Mu okamžitě začne klást milující odpor. A říká mu: „Ne.“ Ale toto „ne“ je ve skutečnosti „ano“. Intenzivní láskyplné „ano“ se projevuje jako láskyplné „ne“.

Krišna si většinou vychutnává tuto levostrannost mnohem víc než náladu, kdy hned všechno dostane. Je to proto, že náladu láskyplného odporu si Krišna nemůže vychutnávat v náladě dakhiṇī, kde společnice dychtivě čeká, aby Mu mohla poskytnout vše, oč si žádá. Příkladem dakhiṇī bhāvy je Čandrávalídží, zdánlivá soupeřka Šrímatí Rádhárání ve vztahu ke Krišnovi. Šrímatí Rádhiká je tím nejvyšším a nejlepším příkladem levostrannosti. Krišna se musí velmi snažit, podstoupit spoustu sādhany (duchovních praktik) a projevit velkou snahu, aby získal od Šrímatí Rádhárání to, co má nejraději. Protože kdykoliv, když Krišna po Šrímatí Rádhice něco chce, tak Ona mu ihned odvětí: „Ne, nejsem připravená.“ A nechá Krišnu čekat a čekat… a tak zvyšuje Jeho intenzivní láskyplnou náladu. Čím víc Mu odporuje, tím silnější je Jeho touha. Takhle to funguje v zábavách mezi Krišnou a Rádhikou. Díky láskyplné překážce, láskyplnému odporu Krišna-prema (extatická láska) i Rádhá-prema velmi zesílí.

A když nakonec Rádhá s Krišnou sebe navzájem v intenzivní oddané lásce získají, pak je vše o tolik sladší a skvělejší, než když se to samé stane v dakhiṇī bhāvě. Šrímatí Lalitá déví hraje nejdůležitější úlohu při zvyšování bāma-bhāvy mezi Rádhárání a Krišnou. Když Lalitá déví zjistí, že Krišna začne mít nad Šrímatí Rádhikou navrch a začne jí rozkazovat, pak se Lalitá déví přidá na stranu Šrímatí Rádhárání a začně Krišnovi odporovat. A jak je řečeno v Lalitáštace, někdy, aby zesílila a zlepšila kvalitu společných zábav Božského Páru, přímo řídí Rádhárání a Krišnu a vymýšlí jim omezení a překážky, aby to neměli tak snadné. Krišnovy city ke Šrímatí Rádhárání a Její city k Němu díky těmto láskyplným překážkám vytvořeným Lalitou déví ještě více zesílí.

V prvním verši Lalitáštaky se píše:

rādhā-mukunda-pada-sambhava-gharma-bindu-
nirmańchanopakaraṇī-kṛta-deha-lakṣām
uttuṅga-sauhṛda-viśeṣa-vaśāt pragalbhāṁ
devīṁ guṇaiḥ sulalitāṁ lalitāṁ namāmi

Lalitá déví má tak úžasné vlastnosti a je služebnicí Božského Páru. Je vždy tak dychtivá a silně oddaná své službě, že když v létě spatří jen jedinou kapičku potu na lotosových nohou Šrí Šrí Rádhy a Krišny, tak okamžitě touží mít tisíce rukou, které by mohly tuto kapičku setřít.“ Rúpa Gósvámípáda se tímto příkladem snaží popsat intenzivní dychtivost Lality déví ulevit lotosovým nohám Rádhy a Krišny. Má tolik oddanosti!

A teď si představte, že tato Lalitá déví se Jim staví na odpor! Někdy stojí jako zeď mezi Rádhou a Krišnou. Požaduje, aby se Krišna nejprve kvalifikoval k tomu, aby mohl mít společnost její Bohyně, Šrímatí Rádhárání. Pokud se Krišna nekvalifikuje, nemůže Rádhárání sloužit. A Lalitá déví se stane soudcem. Bez jejího souhlasu a svolení nemá přístup ke Šrímatí Rádhice dokonce ani Krišna. Aby vylepšila jejich zábavy, Lalitá déví někdy láskyplně kárá Rádhiku a Krišnu. Lalitá déví také mistrně dokáže vycítit mysl Božského Páru a rozpoznat, co chtějí a jak si přejí prožít své zábavy. Pak okamžitě vytvoří patřičné prostředí. Lalitá déví není nikým jiným než přímou expanzí Šrímatí Rádhárání, její vnitřní potencí, stejně jako Baladéva je expanzí Pána Krišny. Další hlavní sakhī je Višákhá déví. Lalitá a Višákhá jsou dvě božské dívky, které velí láskyplným trancendentálním zábavám Rádhy a Krišny.

Jméno Lalitá je velmi důležité. Lalitá znamená někdo, kdo svými úžasnými vlastnostmi uklidňuje a těší srdce Božského Páru. Má obrovskou schopnost poskytovat blaženost, a proto se jmenuje Šrí Lalitá. Slovo Lalitá znamená překrásná, velmi umělecky a elegantně krásná. Krišna je známý jako Dhíra-Lalitá.

lalitá-mādhava-bāme bṛṣabhānu-kanyā
sunīla-vasanā gaurī rūpe guṇe dhanyā

Dcera krále Vrišabhánua sedí po levé straně okouzlujícího Pána Mádhavy, je oděná do nádherného, tmavě fialového sárí. Její pleť má barvu roztaveného zlata a všechny aspekty její krásy jsou hodné opěvování.“

– Šríla Bhaktivinód Thákur, Šrí Jugala Árati

Krišna je známý jako Lalitá-Mádhava, což znamená Nejvyšší Pán, plný umělecké krásy. Oddaný, který přijde do kontaktu s Krišnou, k Němu spontánně vyvine uměleckou lásku a city. Tak mocná je Krišnova společnost.

Lalitá déví je oslavována jako nejkrásnější z aṣṭa-sakhī, jako velmi mocná vůdkyně v čisté oddané službě Božskému Páru. Je také velmi drahá matce Jašódě, Mahárádžovi Nandovi a dalším dívkám z Vradži. Je vysoce ctěná a milovaná po celém Vrindávanu. Když čtu tyto řádky Rúpy Gósvámího, oslavující Lalitu déví, vidím, že každičký verš je plný popisů jejích slavných vlastností, šarmu, krásy a božské lásky – nic jiného v nich není. Můžete pochopit, proč neustále mluvím o lásce, výjimečnosti a kráse. Je to proto, že následuji kroky Šríly Rúpy Gósvámího.

rākā-sudhā-kiraṇa-maṇḍala-kānti-daṇḍi-vaktra-
ś riyaṁ cakita-cāru-camūru-netrām
rādhā-prasādhana-vidhāna-kalā-prasiddhāṁ
devīṁ guṇaiḥ sulalitāṁ lalitāṁ namāmi

Vzdávám své poklony Šrí Lalitě déví, jejíž nádherná tvář zahanbuje třpyt měsíce, jejíž oči, podobné očím vyplašené laně, neposedně těkají, jenž se proslavila mistrným uměním oblékání Šrímatí Rádhiky a která je zdrojem nekonečných ženských vlastností.“

Lalitá déví vykonává pro Šrímatí Rádhiku nejrůznější důvěrné služby – obléká Ji a zdobí takovým způsobem, že je v Krišnových očích úplně nejpřitažlivější, což způsobí, že se Krišna stane bezbranným. Je pokladnicí všech ženských vlastností.

lāsyollasad-bhujaga-śatru-patatra-citra-paṭṭāṁśu
kābharaṇa-kańculikāńcitāṅgīm
gorocanā-ruci-vigarhaṇa-gaurimāṇaṁ
devīṁ guṇaiḥ sulalitāṁ lalitāṁ namāmi

Klaním se Šrí Lalitě déví, jejíž tělo zkrášluje sárí pestrobarevné jako ocasní peří páva tančícího v extázi, jejíž pěšinka je zdobena třpytivou rudou rumělkou, která nosí různé náhrdelníky a další šperky s drahokamy a jejíž hruď je krásně ozdobená nesmírně přitažlivým živůtkem. Její zlatá pleť překoná dokonce i gorocanu (sytě žlutou barvu, která se používá k malbě, barvení látek či jako součást tilaku) a která vlastní nesčetné dobré vlastnosti.“

dhūrte vrajendra-tanaye tanu suṣṭhu-vāmyaṁ
mā dakṣiṇā bhava kalaṅkini lāghavāya
rādhe giraṁ śṛṇu hitām iti śikṣayantīṁ
devīṁ guṇaiḥ sulalitāṁ lalitāṁ namāmi

Vzdávám své poklony Šrí Lalitě déví, kouzelné pokladnici všech dobrých vlastností, která přikazuje Šrímatí Rádhárání: ,Ó Kalankiní (nepočestná)! Poslouchej má příznivá slova! Vradžendra-nandana je velmi zrádný. Neukazuj před Ním náladu své něžné podřízenosti. Místo toho dělej vždy pravý opak.‘“

Toto je třeba chápat sladkým transcendentálním způsobem, jinak bychom mohli vůči Rádě a Krišnovi udělat přestupek. Jsou to příklady roztomilých rolí, které Lalitá déví hraje, aby ještě zvýšila v božských zábavách Rádhy a Krišny pocity zoufalství.

rādhām abhi vraja-pateḥ kṛtam ātmajena
kūṭaṁ manāg api vilokya vilohitākṣīm
vāg-bhaṅgibhis tam acireṇa vilajjayantīṁ
devīṁ guṇaiḥ sulalitāṁ lalitāṁ namāmi

Vzdávám své poklony sídlu všech dobrých vlastností, nejvýše okouzlující Šrí Lalitě déví, která, když uslyší, že Krišna řekl Šrímatí Rádhice byť jen několik lstivých slov, okamžitě se rozčílí a zahanbí Krišnu sarkastickými poznámkami jako: ,Ale ty jsi tak pravdomluvný, upřímný a počestný milenec!‘“

Krišna je nejvyšší milovaný Pán všech, ale Lalitá déví někdy nedokáže tolerovat, že Krišna je milovaným Pánem i jiných vznešených oddaných dívek, než je Šrímatí Rádhárání. Ona chce, aby Ho mohla milovat jen Šrímatí Rádhiká.

vātsalya-vṛnda-vasatiṁ paśupāla-rājńyāḥ
sakhyānuśikṣaṇa-kalāsu guruṁ sakhīnām
rādhā-balāvaraja-jīvita-nirviśeṣāṁ
devīṁ guṇaiḥ sulalitāṁ lalitāṁ namāmi

Klaním se nanejvýš okouzlující Šrí Lalitě déví, která je souhrnem všech božských vlastností. Přijímá mateřskou lásku Šrímatí Jašódy déví. Je guruem všech sakhī a dává jim pokyny ohledně přátelství. Je životem jak Šrímatí Rádhiky, tak mladšího bratra Baladévy.“

yāṁ kām api vraja-kule vṛṣabhānu-jāyāḥ
prekṣya sva-pakṣa-padavīm anurudhyamānām
sadyas tad-iṣṭa-ghaṭanena kṛtārthayantīṁ
devīṁ guṇaiḥ sulalitāṁ lalitāṁ namāmi

Vzdávám své poklony nejkouzelnější Šrí Lalitě déví, pokladnici všech dobrých vlastností. Když někde ve Vradži zahlédne mladou dívku a zjistí, že je nakloněná její drahé přítelkyni, Šrímatí Rádhice, okamžitě naplní a zcela uspokojí niternou touhu této dívky.“

To znamená, že když jīva (duše) dosáhne božského osvobození a vstoupí na úroveň transcendentální Gólóky a cítí velkou přitažlivost ke službě Božskému Páru se srdcem plným nálady mādhurya rasy (milostné nálady), pak musí přistoupit k Lalitě déví nebo Višáce déví či ostatním mańjarīm a skrze ně je pak tato šťastlivá duše přijata a pohroužena do láskyplné oddané služby niterných zábav Rádhy a Krišny. Bez přímého souhlasu Lality déví osvobozená duše na úrovni Gólóky nemůže snadno vstoupit do těchto důvěrných láskyplných služeb Božskému Páru.

rādhā-vrajendra-suta-saṅgama-raṅga-caryāṁ
varyāṁ viniścitavatīm akhilotsavebhyaḥ
tāṁ gokula-priya-sakhī-nikuramba-mukhyāṁ
devīṁ guṇaiḥ sulalitāṁ lalitāṁ namāmi

Vzdávám své poklony Šrí Lalitě déví, která je vtělením všech vynikajících vlastností a je nejpřednější z gókulských sakhī. Jejím hlavním úkolem je těšit Šrí Šrí Rádhá-Góvindu tím, že zajistí Jejich setkání. Tuto veselou činnost vykonává raději než cokoliv jiného – je lepší než všechny nejlepší festivaly dohromady.“

nandann amūni lalitā-guṇa-lālitāni
padyāni yaḥ paṭhati nirmala-dṛṣṭir aṣṭau
prītyā vikarṣati janaṁ nija-vṛnda-madhye
taṁ kīrtidā-pati-kulojjvala-kalpa-vallī

Pokud člověk s radostným a čistým srdcem recituje tuto aṣṭaku chválící Lalitu déví, která je ozdobena krásou, vznešeností a šarmem, pak ho Šrímatí Rádhiká – zářivá rostlinka rodiny Mahárádže Vriša­bhánua, která je ovinutá kolem stromu přání Šrí Krišny – s láskou přitáhne a přijme do skupiny svých sakhī.“

Šrímatí Lalitá déví kī jay!

Oděsa, Ukrajina, 3.9.2011