Jakou roli hraje hlavní z vrindávanských sakhí a proč se někdy staví do opozice proti Krišnovi? Přednáška z Oděsy na Ukrajině z roku 2011.

Audio online:

Audio ke stažení:

https://drive.google.com/file/d/1oBgJwOJXT26mBzobkwOnqHosl76MI69W/view?usp=sharing

Sláva Lality déví

Lalitáštaka

(1) Klaním se hrdé Lalitě déví, která stírá třpytící se kapky potu z lotosových nohou Rádhy a Mádhavy a je neustále ponořená do nejvznešenějších nálad božské lásky, a jenž je okouzlujícím zdrojem krásy, sladkosti a slavnostní nálady.

(2) Vzdávám své poklony Šrí Lalitě déví, jejíž nádherná tvář zahanbuje třpyt měsíce, jejíž oči, podobné očím vyplašené laně, neposedně těkají, jenž je proslavená, jak mistrně zvládla umění oblékání Šrímatí Rádhiky, a která je zdrojem nekonečných ženských vlastností.

(3) Klaním se Šrí Lalitě déví, jejíž tělo zkrášluje sárí tak pestrobarevné, jako ocasní peří páva tančícího v extázi, jejíž pěšinka je ozdobená třpytivou rudou rumělkou, která nosí různé náhrdelníky a další šperky s drahokamy a jejíž hruď je krásně ozdobená nesmírně přitažlivým živůtkem. Její zlatá pleť překoná dokonce i goračanu (sytě žlutou barvu, která se používá k malbě, barvení látek či jako součást tilaku) a která vlastní nesčetné dobré vlastnosti.

(4) Vzdávám své poklony Šrí Lalitě déví, kouzelné pokladnici všech dobrých vlastností, která přikazuje Šrímatí Rádhárání: „Ó Kalankiní (nepočestná)! Poslouchej má příznivá slova! Vradžendra-nandana je velmi zrádný. Neukazuj Mu náladu své jemné podřízenosti. Místo toho dělej vždy pravý opak.“

5) Vzdávám své poklony příbytku všech dobrých vlastností, nejvýše okouzlující Šrí Lalitě déví, která, když uslyší, že Krišna řekl, byť jen několik lstivých slov Šrímatí Rádhice, se okamžitě rozčílí a ztrapní Krišnu sarkastickými poznámkami jako: „Ale ty jsi tak pravdomluvný, upřímný a počestný milenec!“

6) Klaním se nanejvýš okouzlující Šrí Lalitě déví, která je souhrnem všech božských vlastností. Přijímá mateřskou lásku Šrímatí Jašódy déví. Je guruem všech sakhí a dává jim pokyny ohledně přátelství. Ona je životem jak Šrímatí Rádhiky, tak mladšího bratra Baladévy.

7) Vzdávám své poklony nejkouzelnější Šrí Lalitě déví, pokladnici všech dobrých vlastností. Když někde ve Vradži zahlédne mladou dívku a zjistí, že je nakloněná její drahé přítelkyni, Šrímatí Rádhice, okamžitě naplní a zcela uspokojí niternou touhu této dívky.

8) Vzdávám své poklony Šrí Lalitě déví, která je vtělením všech vynikajících vlastností a nejpřednější z gokulských sakhí. Jejím hlavním úkolem je těšit Šrí Šrí Rádhá-Govindu tím, že zajišťuje jejich setkání. Tuto radostnou činnost vykonává raději než cokoliv jiného.

9) Pokud člověk s radostným a čistým srdcem recituje tuto aštaku chválící Lalitu déví, která je ozdobena krásou, vznešeností a šarmem, pak ho Šrímatí Rádhiká – zářivá rostlinka plnící přání rodiny Mahárádže Vrišabhánua – s láskou přitáhne a přijme do své skupiny sakhí.

Všimněte si, jak Lalitáštaka nádherně popisuje slávu Šrí Lality déví. Kdo jiný by ji dokázal popsat tak nádherně, jako Šríla Rúpa Gosvámí, který je Rúpou Mandžarí? Víte, kdo je Lalita déví v Goura-líle? Svarúp Dámódar Gosvámí. V Krišna-líle vidíme, že Lalita déví má nenahraditelnou úlohu v zábavách Božského Páru. Stejně tak v Goura-líle vidíme, že ta samá Lalita déví, inkarnovaná jako Svarúp Dámódar Gosvámí, se stala velmi milovaným společníkem Pána Čaitanji během jeho vipralambha rasy – akutní bolesti odloučení od Krišny.

Když se Krišna zjevil jako Pán Čaitanja a vzal na sebe náladu a barvu pleti Šrímatí Rádhiky, tak Lalita déví také následovala tohoto úžasného Krišnu v podobě Gaurangy a zrodila se jako Svarúp Dámódar Gosvámí.

Cítím se spontánně inspirovaný popsat odpovídající části Gaura-líly a Krišna-líly ve spojitosti s Lalitou déví.

Šrila Rúpa Gosvámípáda je v Krišna-líle Šrí Rúpou Mandžarí. Ta je důvěrně blízká Lalitě déví a transcendentálnímu páru, Rádze a Krišnovi. Šrí Rúpa Mandžarí zná hloubku a úžasnost slávy Lality déví, protože ji zná velice blízce. Rúpa Mandžarí na vlastní oči viděla, jak Lalita déví vykonává svou službu Božskému Páru, Krišnovi a Rádhice. Rúpa Gosvámí byl také rovněž připravený sloužit Šrí Šrí Rádze a Krišnovi pod vedením Lality déví. Ta je známá jako vůdkyně osmi hlavních sakhí – ašta-sakhí. V Krišna-líle je osm hlavních sakhí, hlavních Krišnových společnic, které připravují pestrobarevné různorodé zábavy pro Rádhu a Krišnu. Dalo by se říct, že jsou to ony, kdo splétají a vymýšlejí Jejich zábavy.

Krišnadás Kavirádž Gosvámí v Čaitanja Čaritámritě říká, že tyto ašta-sakhí a ašta-mandžarí spolu s ostatními mandžarí skutečně vymýšlejí a vytvářejí prostředí pro zábavy Rádhy a Krišny. Ve světě Božského Páru mají právo a moc rozhodovat. Božský Pár nemusí přemýšlet o tom, jak se stane jejich líla, mohou jen plynout na své sladké vůli. Ašta-sakhí, vedené Lalitou déví a mandžarí vytvářejí příznivé prostředí a situace kolem Nich, aby ještě zlepšili náladu Jejich zábav. Ony vlastně zábavy Rádhy a Krišny vytváří, vymýšlejí je a zdobí.

Šrímatí Lalitá déví má úžasnou roli v zábavách Božského Páru. Nálada Šrímatí Rádhiky je levostranná. Levostrannost znamená vytváření vnějšího odporu za účelem zvýšení láskyplné přitažlivosti. Naše guruvarga to krásně vysvětluje. Když Nejvyšší Milovaný Pán chce od své společnice něco velmi drahého a ta je ochotná Mu to okamžitě dát a dělá vše, co Krišna chce, pak se to nazývá dakšiní-bháva neboli pravokřídlost. Naopak společnice v levostranné náladě přistupuje ke Krišnovi jinak. Když je Krišna dychtivý přijmout od ní něco láskyplného, tak Mu okamžitě začne klást milující odpor. A říká mu: „Ne.“ Ale toto „ne“ je tak moc „ano“. Intenzivní láskyplné „ano“ se projevuje jako láskyplné „ne“.

Krišna si většinou vychutnává tuto levostrannost mnohem víc než náladu, kdy hned všechno dostane. Je to proto, že Krišna nemůže vychutnávat náladu dakšiní, kde společnice dychtivě čeká, aby mohla Krišnovi dát cokoliv, o co si požádá. Příkladem dakšiní bhávy je Čandrávalídží, soupeřka Šrímatí Rádhárání ve vztahu ke Krišnovi. Šrímatí Rádhika je tím nejvyšším a nejlepším příkladem levostrannosti. Krišna se musí velmi snažit a dělat spoustu sádhany, aby získal od Šrímatí Rádhárání to, co má nejraději. Protože když Krišna po Rádhice cokoliv chce, tak Ona mu ihned odvětí: „Ne, nejsem připravená.“ A nechá Krišnu čekat a čekat… A tak zvyšuje jeho intenzivní láskyplnou náladu a vzrušení. Čím víc Mu odporuje, tím silnější je Jeho touha. Takto to funguje v zábavách mezi Krišnou a Rádhikou. Díky vytvoření této láskyplné překážky, láskyplného odporu Krišna-prema i Rádhá-préma tolik zesílí.

A když se nakonec Rádhá s Krišnou vzájemně získají v intenzivní oddané lásce, pak je vše o tolik sladší a úžasnější v porovnání s tím samým v dakšiní-bhávě. Šrímatí Lalita déví hraje nejdůležitější úlohu při zdůrazňování bhama-bhávy mezi Rádhou a Krišnou. Když Lalita déví zjistí, že je Krišna silnější, než Šrímatí Rádhika a začně jí rozkazovat, pak se Lalita déví přidá na stranu Šrímatí Rádhárání a začně Krišnovi odporovat. A jak jsme právě četli v Lalita Aštace, někdy, aby zesílila a zlepšila kvalitu společných zábav Božského Páru, přímo ovládá Rádhárání a Krišnu a vymyslí jim omezení a překážky, aby to neměli tak snadné. Krišnovy city pro Šrímatí Rádhárání a Její city pro Něj jsou díky těmto láskyplným překážkám, vytvořených Lalitou Déví, velmi zesíleny.

V samotném prvním verši Lalita Aštaky se píše:

rādhā-mukunda-pada-sambhava-gharma-bindu-
nirmañchanopakaraṇī-kṛta-deha-lakṣām

Lalita déví má tak úžasné vlastnosti a je služebnicí Božkého Páru, že je vždy tak dychtivá a intenzivně oddaná ve své službě, že když v létě spatří jen jedinou kapičku potu na lotosových nohou Šrí Šrí Rádhy a Krišny, tak okamžitě touží mít tisíce rukou, aby mohly ty kapičky stírat. Rúpa Gosvámípáda se tímto příkladem snaží popsat intenzivní dychtivost Lality déví, aby ulevila Rádze a Krišnovi. Má tolik oddanosti!

A teď si představte, že tato Lalita déví se jim staví na odpor. Někdy stojí jako zeď mezi Rádhou a Krišnou. Někdy požaduje, aby se Krišna nejprve kvalifikoval k tomu, aby mohl mít společnost její Bohyně, Šrímatí Rádhárání. Pokud se Krišna nekvalifikuje, nemůže Rádhárání sloužit. A Lalita déví se stane soudcem. Bez jejího souhlasu ani Krišna nemá přístup ke Šrímatí Rádhice.

Aby vylepšila láskyplné zábavy Rádhy a Krišny, tak je Lalita déví někdy kárá. Musíme pochopit, že je to láskyplné kárání. Další její činností je okamžitě vycítit mysl Božského Páru, co chtějí a jak si přejí mít Své zábavy. Ona pak okamžitě vytvoří patřičné prostředí. Lalita déví není nikým jiným než přímou expanzí Šrímatí Rádhiky, stejně jako Baladéva je expanzí Pána Krišny.

Další hlavní sakhí je Višákhá déví. Lalita a Višákhá jsou dvě božské dívky, které velí láskyplným trancendentálním zábavám Rádhy a Krišny.

Jméno Lalita je velmi důležité. Lalita znamená někdo, kdo uklidňuje a těší srdce Božského Páru. Ona má tolik schopnosti poskytovat blaženost, a proto se jmenuje Šrí Lalita. Slovo Lalita znamená překrásná, velmi umělecky a elegantně krásná. Krišna je známý jako Dhíra-lalita.

lalita-mādhava-vāme bṛṣabhānu-kanyā

Krišna je známý jako Lalita-mádhava, což znamená Nejvyšší Pán, plný umělecké krásy. Oddaný, který přijde do kontaktu s Krišnou, spontánně vyvine uměleckou lásku a pocity vůči Krišnovi.

Lalita déví je oslavována jako nejkrásnější z ašta-sakhích, jako velmi silná vůdkyně v čisté oddané službě Božskému Páru. Je také velmi drahá matce Jašódě a Mahárádžovi Nandovi a dalším dívkám z Vradži. Je vysoce ctěná a milovaná po celém Vrindávanu.

Když čtu tyto řádky Rúpy Gosvámího, oslavující Lalitu déví, vidím, že každičký verš je plný popisů jejích slavných vlastností, šarmu, krásy a božské lásky, nic jiného v nich není. Můžete pochopit, proč neustále popisuji lásku, výjimečnost a krásu Šrímatí Rádhárání – následuji tedy kroky Šrily Rúpy Gosvámího.

Překlad Malatí Déví Dásí
Editace Rasa Tattva dás